Gå till sidans innehåll

Adjuvant cytostatikabehandling efter tarmcanceroperation

Målet med adjuvant cytostatikabehandling efter en tarmcanceroperation är att minska risken för återfall.

Efter operationen bedöms varje patients individuella behov av adjuvant behandling, dvs. postoperativ cytostatikabehandling. Syftet med adjuvant behandling är att minska risken för återfall i cancer. Behandlingen baseras på 5-fluorouracil, men vissa patienter får också oxaliplatin beroende på riskfaktorerna. Intravenöst 5-fluorouracil ersätts ofta med kapecitabin som tas via munnen, detta omvandlas till aktivt 5-fluorouracil i kroppen. Kombinationsbehandlingen är förknippad med fler biverkningar, och patientens ålder och bakomliggande sjukdomar påverkar också valet av adjuvant behandling. Den adjuvanta behandlingen pågår i cirka 6 månader.

Uppdaterad 15.7.2022