Gå till sidans innehåll

Prognos vid matstrupscancer

Prognosen vid matstrupscancer beror på hur långt den har spridit sig vid diagnostiseringsskedet.

Möjligheten att tillfriskna vid små, ytliga tumörer är vanligtvis god. Vid mer avancerad cancer är prognosen sämre. Cirka 10 procent av alla insjuknade och cirka 40 procent av dem som har opererats är vid liv fem år efter cancerdiagnosen.

Uppdaterad 11.7.2022