Gå till sidans innehåll

Symtom vid bukspottkörtelcancer

I ett tidigt skede ger bukspottkörtelcancer vanligtvis inga symptom alls. Även senare är symptomen på bukspottkörtelcancer ofta vaga.

De vanligaste symtomen är viktnedgång, smärta i övre delen av buken och ryggsmärta. Man kan också uppleva illamående och förändringar i tarmfunktionen, till exempel kraftig, illaluktande fettdiarré.

Om tumören förtränger gallgångarna kan symtomen vara gul hud och gula ögonvitor, klåda på huden, ljusare avföring och mörkare urin. Ibland kan återkommande ytliga inflammationer i en ven eller nyligen uppkommen diabetes vara tidiga symptom på bukspottkörtelcancer.

Uppdaterad 6.7.2022