Gå till sidans innehåll

Aktiv uppföljning av långsamt växande lymfom

Vissa lymfom växer långsamt, ger inga symtom och utgör inget hot mot hälsan när diagnosen ställs. Dessa lymfom kallas långsamt växande.

Asymtomatiskt långsamt växande lymfom kan följas upp aktivt utan att påbörja egentliga cancerbehandlingar.

Genom aktiv uppföljning försöker man undvika onödig behandling som kan orsaka biverkningar i situationer där den bedöms göra mer skada än nytta. På så sätt kan man också spara behandlingsalternativen till situationer där man måste inleda en behandling för att sjukdomen orsakar symtom eller hotar hälsan. Om man inleder behandlingen när man ställer diagnosen eller först när sjukdomen utvecklas under den aktiva uppföljningen gör ingen skillnad för långtidsprognosen.

Målet med aktiv uppföljning är att inleda behandlingen i rätt tid. Aktiv uppföljning betyder inte att det inte finns någon behandling för lymfomet eller att sjukdomen har utvecklats så långt att den inte kan behandlas. Aktiv uppföljning rekommenderas inte heller av ekonomiska skäl.

Under den aktiva uppföljningen följer man regelbundet upp patientens tillstånd för att upptäcka eventuella nya symtom eller förändringar i allmäntillståndet. Uppföljningen innefattar kontakt med en läkare, antingen per telefon eller på mottagningen, uppföljning av blodvärden och även bilddiagnostiska undersökningar. Det kan hända att man inte behöver inleda någon behandling på flera år. Om patientens tillstånd försämras under uppföljningen är det dock tillrådligt att kontakta sjukskötaren vid polikliniken för en tidigare bedömning.

Uppdaterad 27.5.2024