Gå till sidans innehåll

Behandling av mjukdelssarkom

Den huvudsakliga behandlingen av mjukdelssarkom är operation. Strålbehandling kan ges före operationen för att förbättra resultatet. Strålbehandling kan också ges efter operationen om tumören ligger djupt i vävnaden eller om operationsmarginalerna är små. En liten marginal anses vara en marginal på mindre än två millimeter som patologen fastställt. Tumörens gradus, eller aggressivitet, som bestäms av patologen har stor betydelse för bedömningen av postoperativ läkemedelsbehandling av cancern. I allmänhet ges ingen cytostatikabehandling vid sjukdomar med låg gradus (gradus 1–2), men vid mer aggressiv sarkom (gradus 3) överväger man läkemedelsbehandling beroende på tumörens andra riskfaktorer, patientens tillstånd, andra sjukdomar och viljan att genomgå tung behandling.