Gå till sidans innehåll

Gallvägscancer: symtom och undersökningar

Symtom

Symtomen på gallvägscancer kan vara vaga, till exempel trötthet, illamående och aptitlöshet. Smärta i övre buken och en tryckande känsla kan förekomma, särskilt i samband med en stor cancertumör. Feber och viktminskning kan också förekomma.

Symtom i samband med gallblåsecancer orsakas ofta av gallstenar eller kan likna symtom på inflammation i gallblåsan. Cancer i gallblåsan diagnostiseras ofta i samband med en gallstensoperation.

Gallvägscancer kan ibland leda till att gallvägarna blockeras. Symtomen kan vara gulfärgning av huden och ögonvitan, klåda i huden, ljusare avföring och mörkare urin.

Undersökningar

Om man misstänker cancer i gallvägarna görs ofta en ultraljudsundersökning av buken (UL) eller en datortomografi av kroppen (DT). Blodprov kan visa förändringar i till exempel levervärdena. Leverevärdena (Alat, bilirubin eller AFOS ) kan vara förhöjda, särskilt om gallvägarna är blockerade. Cancermarkören Ca19-9, som syns i blodprover, kan vara förhöjd hos patienter med gallvägscancer. Men även andra orsaker, såsom obstruktion av gallvägarna utan cancer, kan höja nivån av denna markör.

Uppdaterad 15.7.2022