Gå till sidans innehåll

Behandling av lokal matstrupscancer

Behandlingen av matstrupscancer planeras individuellt som ett samarbete mellan kirurgen och onkologen.

Behandlingen av matstrupscancer påverkas av matstrupscancerns egenskaper, hur djupt den lokala tumören är och hur utbredd den är. Dessutom beaktas allmäntillståndet samt övriga sjukdomar, såsom hjärtsjukdomar eller njurinsufficiens, i behandlingsplaneringen. Det är viktigt att säkerställa en god näringsstatus redan i början av behandlingen. Vid tumörer som förtränger matstrupen placeras ofta ett rör som kallas stent i matstrupen för att hålla den öppen.

Små och lokaliserade cancerformer kan avlägsnas antingen genom endoskopi eller öppen kirurgi. Cancer som är begränsad till slemhinnan kan också behandlas genom att slemhinnan och tumören avlägsnas i samband med gastroskopi (mukosaresektion). Om cancer i matstrupen växer djupare än matstrupens ytskikt eller om man misstänker att den spritt sig till närliggande lymfkörtlar inleds behandlingen vanligtvis med läkemedelsbehandling eller en kombination av strålbehandling och läkemedelsbehandling.

Behandlingsmetoder

Behandlingen av matstrupscancer kan vara kirurgisk behandling, strålbehandling eller läkemedelsbehandling eller olika kombinationer av dessa.

En operation av matstrupscancer är ett krävande ingrepp där all tumörvävnad avlägsnas, inklusive lokala lymfkörtlar. Den borttagna delen av matstrupen ersätts vanligtvis med en slang som formas av magsäcken. Vid cancer i magmunnen måste ibland även magsäcken avlägsnas.

En kombination av strålbehandling och läkemedelsbehandling (radiokemoterapi) används särskilt vid skivepitelcancer. Radiokemoterapi används särskilt vid tumörer i övre delen av matstrupen eller om patientens allmäntillstånd inte tillåter operation. Ibland kan en kombination av strålbehandling och läkemedelsbehandling (radiokemoterapi) också användas som enda behandling utan operation. Läkemedelsbehandlingen fortsätter ofta även efter operationen. Dessa behandlingar kan tydligt minska risken för återfall i matstrupscancer.

Uppdaterad 11.7.2022