Gå till sidans innehåll

Riskfaktorer för bröstcancer

Risken för bröstcancer ökar med åldern. Andra faktorer som ökar risken för bröstcancer är hormonbehandling under klimakteriet och livsstilsfaktorer.

Åldrande

Liksom de flesta andra cancerformer är bröstcancer en sjukdom som framför allt drabbar äldre personer, och en åldrande befolkning ökar förekomsten av cancer. Bröstcancer är dock en sjukdom med många faktorer, där bland annat hormonella faktorer påverkar utvecklingen. En del av ökningen av antalet bröstcancerfall bland västerländska kvinnor förklaras av den åldrande befolkningen och förändrade reproduktionsbeteenden, alltså att åldern vid den första förlossningen har ökat avsevärt, antalet barn har minskat och den genomsnittliga amningstiden har minskat.

Hormonbehandling

Hormonbehandling ökar risken för bröstcancer, enbart östrogenbehandling mindre än kombinerad behandling med östrogen och progestin. Statistiskt sett syns denna riskökning i befolkningsundersökningarna först efter mer än tre års hormonbehandling. Å andra sidan har man funnit att risken minskar till den ursprungliga nivån fyra år efter att man har slutat med hormonbehandlingen. Det är inte troligt att hormonbehandling under klimakteriet orsakar någon ny cancer, utan den kan snarare påskynda tillväxten av cancer som har uppstått av andra skäl.

Andra faktorer

  • Övervikt ökar östrogennivåerna och risken för bröstcancer hos personer som har passerat klimakteriet.

  • Daglig eller kraftig alkoholkonsumtion ökar också östrogennivåerna i blodet och ökar risken för bröstcancer.

  • Omkring 5–10 procent av alla bröstcancerfall anses för närvarande kunna förklaras av ärftlig benägenhet för bröstcancer.

Nästan alla utvecklar tidiga förstadier till cancer, men kroppens egna reparationsmekanismer fungerar oftast och förhindrar att man utvecklar cancer. Ibland blir det dock inte så, och man utvecklar cancer.

Med en hälsosam livsstil kan man också minska risken för bröstcancer eller återfallsrisken för bröstcancer samt andra sjukdomar. Personer som regelbundet tränade 1,25–2,5 timmar i veckan löpte enligt en finländsk studie 20 procent lägre risk att drabbas av bröstcancer än de som inte tränade.

Uppdaterad 11.7.2022