Gå till sidans innehåll

Former av testikelcancer

Testikelcancer delas in i seminom och icke-seminom cancer. Icke-seminom cancer innefattar ett antal olika typer av könscellstumörer som ofta är blandade tumörer med olika cellkomponenter.

Mer än 90 procent av alla testikeltumörer är könscellstumörer. Könscellstumörer är tumörer som har sitt ursprung i cellerna i könslinjen under fostertiden, vanligtvis i könskörtlarna. Testikulära könscellstumörer delas in i två grupper beroende på om de uppstår från förstadiet till en könscellstumör eller inte. Könscellstumörer som uppstår från en förstadiecell delas in i seminoma eller icke-seminoma tumörer.

Omkring 50 procent av alla testikeltumörer är seminoma.

Icke-seminoma tumörer är en varierande grupp av tumörer

Icke-seminoma tumörer innefattar många olika typer av könscellstumörer:

  • embryonalt karcinom

  • gulesäckstumörer

  • teratom

  • koriokarcinom eller cancer i moderkakan

  • spermatocytiska tumörer

Embryonalt karcinom är den vanligaste typen av icke-seminom tumör. Teratom är mindre maligna än andra former av testikelcancer. Koriokarcinom, eller cancer i moderkakan, är den mest sällsynta och aggressiva av alla former av testikelcancer. I cirka 70 procent av alla former av icke-seminom cancer består tumören av flera olika komponenter och i cirka 30 procent av fallen finns det också en seminom tumör. Om en tumör är både seminom och icke-seminom betraktas den som icke-seminom.

Patologens utlåtande (PAD)

Förutom den histologiska typen av tumör kommer patologens utlåtande också att nämna tumörens läge och storlek, om tumören sträcker sig in i testikelns omgivande strukturer, om cancercellerna växer in i blodet eller lymfkörtlarna, eller om det finns några förstadier till cancer i provet. Alla komponenter i de blandade tumörerna beskrivs i utlåtandet.

Uppdaterad 1.8.2022