Gå till sidans innehåll

Behandling av GIST

Den primära behandlingen för en lokal GIST-tumör är operation.

Om återfallsrisken för en GIST-tumör anses vara hög rekommenderas att patienterna behandlas med imatinib (Glivec®/generiskt preparat) som adjuvant behandling i tre år efter operationen. Läkemedlet är föremål för specialersättning. Risken för återfall påverkas av tumörens storlek och läge samt antalet celldelningar i tumören enligt patologens beräkning. Om en sällsynt SDH-brist (succinyldehydrogenas) konstateras i tumören är imatinibmedicinering inte till någon nytta.

Läkemedlet tas i 4 kapslar dagligen. Imatinib tolereras vanligtvis väl och biverkningarna är vanligtvis lindriga. Biverkningarna är varierande grader av anemi, svullnad i ansiktet och ögonen, rinnande ögon, diarré, muskelkramper, trötthet och illamående. Symtomen kan lindras med läkemedel mot illamående och diarré.

Om GIST-tumören metastaserar påbörjas imatinib på nytt och sjukdomen svarar vanligtvis på medicineringen. Andra alternativ är sunitinib och regorafenib.

Sunitinib (Sutent®) är en tyrosinkinashämmare som tas i en kapsel per dag, vanligtvis i fyra veckor, följt av en två veckors paus. Därefter börjar behandlingsperioden på nytt. Läkemedlet är föremål för specialersättning. Om läkemedlet orsakar allvarliga biverkningar kan den dagliga dosen minskas eller administreringsfrekvensen av läkemedlet ändras, till exempelvis två veckors medicinering och en veckas avbrott.

Ungefär hälften av GIST-patienterna har nytta av sunitinib. I genomsnitt hålls sjukdomen under kontroll i drygt åtta månader. Typiska biverkningar är diarré, illamående, förhöjt blodtryck, hudrodnad eller hudsprickor på händer och fötter och förändringar i blodstatusen, såsom en minskning av hemoglobin, trombocyter eller vita blodkroppar.

Regorafenib (Stivarga®) används hos patienter som hålls i gott skick och som har fått återfall efter att ha använt imatinib och sunitinib. Läkemedlet är ersättningsgillt. Det tas i fyra kapslar per dag i tre veckor, åtföljd av en veckas paus. I genomsnitt hålls sjukdomen under kontroll i knappt fem månader. Majoriteten av patienterna upplever biverkningar och dessa uppträder vanligtvis under den första veckan av behandlingen. Typiska biverkningar är förhöjt blodtryck, utslag, hes röst, ömhet och rodnad på händer och fötter, irritation av slemhinnorna i munnen, aptitlöshet, diarré, trötthet, förhöjda levervärden, försämrad blodstatus och långsam sårläkning.

Uppdaterad 6.10.2022