Gå till sidans innehåll

Behandling av bröstcancer efter operation

På det multidisciplinära behandlingsmötet efter operationen planerar man den fortsatta behandlingen individuellt för varje patient. Behandlingsplanerna baseras på sjukhusens egna rekommendationer och på nationella och internationella behandlingsrekommendationer. Baserat på denna plan bokar man patientens första mottagningstid till cancerläkaren efter bröstcanceroperationen för att planera antingen läkemedelsbehandling eller strålbehandling. Läkarbesöket äger vanligtvis rum 3–4 veckor efter operationen och behandlingen kan påbörjas cirka en månad efter operationen när såren har läkt. Vid mottagningen går läkaren igenom behandlingsplanen, grunderna till behandlingen och eventuella biverkningar av behandlingen med patienten. Mottagningsskötaren går igenom de praktiska detaljerna kring behandlingen och behandlingen av biverkningar. Före mottagningen tar man ofta laboratorieprov och i vissa fall gör man bilddiagnostiska undersökningar, till exempel en datortomografi av kroppen.