Siirry sivun sisältöön

Lymfooman hoidon suunnittelu

Lymfooman hoito suunnitellaan yksilöllisesti. Hoidon suunnitteluun osallistuu eri erikoisalojen asiantuntijoita.

Lymfoomapotilaan hoidon kulku oireista seurantaan.

Miten hoitotiimi päättää hoidostani?

Lymfooman hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti. Hoidon suunnitteluun osallistuu eri erikoisalojen asiantuntijoita, kuten

 • patologi

 • radiologi

 • onkologi

 • hematologi ja

 • fyysikko.

Yhdessä he muodostavat moniammatillisen hoitotiimin. Hematologi tai onkologi vastaa varsinaisesta hoidosta. Lääkehoidon toteuttavat sairaanhoitajat ja sädehoidon röntgenhoitajat sekä fyysikot.

Hoitotiimi suunnittelee hoidon siten, että lymfoomaan saadaan mahdollisimman hyvä vaste mahdollisimman vähäisillä välittömillä ja pitkäaikaisilla terveyshaitoilla.

Lymfoomien hoidon suunnittelussa käytetään apuna paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä hoitosuosituksia. Esimerkiksi Suomen Lymfoomaryhmä on tehnyt kansallisia suosituksia tavallisimpien lymfoomien hoitoon. Hoitosi suunnittelussa huomioidaan myös useita lymfoomaan ja terveydentilaasi liittyviä tekijöitä.

Lymfoomaan liittyviä tekijöitä ovat:

 • lymfooman alatyyppi

 • taudin levinneisyys

 • lymfoomapattien koko

 • lymfooman sijainti elimistössä

 • oireet

Yksilöllisiä tekijöitä ovat:

 • ikä ja tulevaisuuden suunnitelmat, esimerkiksi perheen perustaminen

 • terveydentila

 • muut mahdolliset sairaudet

 • käytössä olevat lääkkeet

Mitä potilaan kuuluu tietää hoidosta?

Lääkäri keskustelee hoidosta ennen sen aloitusta. Potilaalle pitäisi kertoa seuraavat asiat:

 • Hoidon tavoite: onko hoito paranemiseen tähtäävää, taudin kurissa pitävää vai oireita lievittävää?

 • Mitä lääkkeitä hoidossa käytetään?

 • Kuinka usein hoitoa annetaan ja miten kauan hoito kestää?

 • Miten hoito annetaan (esimerkiksi tiputuksena suoneen, tabletteina tai säteinä)?

 • Mitä tutkimuksia tehdään hoitojen aikana (esimerkiksi verikokeita ja kuvantamistutkimuksia)?

 • Kuinka usein pitää käydä sairaalassa ja pitääkö käyntien yhteydessä yöpyä sairaalassa?

 • Mitä välittömiä ja myöhäishaittoja hoidosta voi seurata?

 • Mihin otetaan yhteyttä, jos hoidon aikana ilmaantuu ongelmia?

Voi olla vaikea ymmärtää ja muistaa kaikkea, mitä vastaanottokäynnillä kerrotaan. On suositeltavaa kysyä aina, jos ei ymmärrä ja pyytää tietoa kirjallisena. Hoidon suunnittelukäynnin aikana voi tehdä myös muistiinpanoja, jos se auttaa muistamaan ja ymmärtämään, mitä puhuttiin. Vastaanotolle voi myös ottaa mukaan läheisen, joka voi tarvittaessa tehdä muistiinpanoja.

Päivitetty 27.5.2024