Lymfooman hoidon suunnittelu

Lymfooman hoito suunnitellaan yksilöllisesti. Hoidon suunnitteluun osallistuu eri erikoisalojen asiantuntijoita.

Lymfoomapotilaan hoidon kulku oireista seurantaan

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

 

Miten hoitotiimi päättää hoidostani?

Hoitosi suunnitellaan yksilöllisesti. Hoidon suunnitteluun osallistuu eri erikoisalojen asiantuntijoita, kuten patologi, radiologi, onkologi, hematologi ja fyysikko. Yhdessä he muodostavat moniammatillisen hoitotiimin. Hematologi tai onkologi vastaa varsinaisesta hoidostasi. Lääkehoidon toteuttavat sairaanhoitajat ja sädehoidon röntgenhoitajat.

Hoitotiimisi suunnittelee hoitosi siten, että lymfoomaan saadaan mahdollisimman hyvä vaste mahdollisimman vähäisillä välittömillä ja pitkäaikaisilla terveyshaitoilla.

Lymfoomien hoidon suunnittelussa käytetään apuna paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä hoitosuosituksia. Esimerkiksi Suomen Lymfoomaryhmä on tehnyt kansallisia suosituksia tavallisimpien lymfoomien hoitoon. Hoitosi suunnittelussa huomioidaan myös useita lymfoomaan ja terveydentilaasi liittyviä tekijöitä.

Lymfoomaan liittyviä tekijöitä ovat:

 • lymfooman alatyyppi
 • taudin levinneisyys
 • lymfoomapattien koko
 • lymfooman sijainti elimistössä
 • oireesi

Yksilöllisiä tekijöitä ovat:

 • ikäsi ja tulevaisuuden suunnitelmasi, esimerkiksi perheen perustaminen
 • terveydentilasi
 • muut mahdolliset sairautesi
 • käytössäsi olevat lääkkeet

Mitä minun kuuluu tietää hoidostani?

Lääkäri keskustelee hoidostasi kanssasi ennen sen aloitusta. Sinulle pitäisi kertoa seuraavat asiat:

 • Mikä on hoitosi tavoite: onko hoito paranemiseen tähtäävää, taudin kurissa pitävää vai oireita lievittävää?
 • Mitä lääkkeitä sinulle annetaan?
 • Kuinka usein hoitoa annetaan ja miten kauan hoito kestää?
 • Miten hoito annetaan (esimerkiksi tiputuksena suoneen, tabletteina tai säteinä)?
 • Mitä tutkimuksia sinulle tehdään hoitojen aikana (esimerkiksi verikokeita ja kuvantamistutkimuksia)?
 • Kuinka usein sinun pitää käydä sairaalassa ja pitääkö sinun yöpyä sairaalassa?
 • Mitä välittömiä ja myöhäishaittoja hoidosta voi seurata?
 • Mihin otat yhteyttä, jos hoidon aikana ilmaantuu ongelmia?

Voi olla vaikea ymmärtää ja muistaa kaikkea, mitä sinulle kerrotaan. Kysy aina, jos et ymmärrä, ja pyydä tietoa kirjallisena. Voit tehdä hoidon suunnittelukäynnin aikana muistiinpanoja, jos se auttaa muistamaan ja ymmärtämään, mitä puhuttiin. Voit myös ottaa mukaan tapaamiseen sukulaisen tai ystävän, ja he voivat tehdä sinulle muistiinpanoja.

Jos sinulla on kysymyksiä suunnittelukäynnin jälkeen, ota yhteyttä hoitohenkilökuntaan. Voit myös jättää soittopyynnön, jolloin sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Jos sinulle ei ole annettu hoitajasi puhelinnumeroa, pyydä sitä. Myöhemminkin kannattaa tehdä lista mieltä askarruttavista asioista ja kysyä niistä seuraavalla lääkärin vastaanotolla tai hoidon yhteydessä

lymfooman hoito; lymfooma

Kyllä

Päivitetty  11.7.2022