Siirry sivun sisältöön

Keuhkosyövän seuranta

Keuhkosyöpäpotilaan seuranta suunnitellaan yksilöllisesti potilaan kokonaistilanne huomioiden.

Paikallisen taudin kyseessä ollessa, seurannan tavoitteena on havaita varhaisessa vaiheessa taudin uusiutumat ja annettujen hoitojen mahdolliset myöhäishaitat. Mikäli tautitilanne on edelleen rajoittunut ja potilaan yleisvointi sallii, voidaan joskus edetä uusintaleikkauksiin tai täsmäsädehoitoon. Kuitenkin suurin osa potilaista sairastaa jo taudin toteamishetkellä levinnyttä tautia, jolloin parantavaan hoitoon ei ole edellytyksiä. Levinneenkin taudin edelleen edetessä voidaan usein antaa lääkehoitoja, joilla pyritään hidastamaan taudin etenemistä ja lisäämään elossaoloaikaa.

Keuhkosyöpäpotilaista on elossa viiden vuoden kuluttua 10-15 % kun arvioidaan kaikki levinnäisyysasteet ja eri keuhkosyöpien alatyypit yhdessä. Ennuste vaihtelee kuitenkin sen mukaan, onko kyseessä ollut paikallinen tai paikallisesti edennyt tauti vai levinnyt tautimuoto. Keuhkosyövän eri alatyyppien taudinkulku vaihtelee syöpäbiologisista tekijöistä johtuen ja osassa alaryhmistä ennuste on huomattavasti keskimääräistä parempi.

Päivitetty 11.7.2022