Siirry sivun sisältöön

Mitä vertaistuki on?

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Vertaistuki tarkoittaa kokemustietoon perustuvaa tukea. Sen tärkeimmät elementit ovat kertominen ja kuunteleminen.

Vertaistuki on kertomista

Kun ihminen sairastuu, hänen ja omaisten tiedonjano on suuri. Tietoa saa hoitavan tahon ja kirjallisuuden lisäksi kohtalotovereilta. Saman kokeneet voivat kertoa omista kokemuksistaan sairaudesta selviytymisestä tai sairauden kanssa elämisestä.

Sairastuneelle on tärkeää kuulla, mitä diagnoosi tarkoittaa käytännössä ja miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään.

Myös vastasairastunutta ja läheisiä helpottaa puhua kokemastaan.

Vertaistuki on kuuntelemista

Vertaistuen arvo on siinä, että kertojalla ja kuulijalla on samanlainen kokemus, joka mahdollistaa toisen tarinan ymmärtämisen.

On helpottavaa jakaa kokemuksensa sellaisen henkilön kanssa, joka todella ymmärtää. Sairastunut voi säästää läheisiään ja olla kertomatta kaikkia huoliaan heille. Vertaistukija on sopivan etäällä ja siksi hänelle on helpompi puhua.

Yhteinen kokemusten jakaminen luo syvän ymmärretyksi tulemisen tunteen. Jaettu kokemus on merkittävä kokemus.

Suru terveyden menetyksestä

Sairastuminen tarkoittaa terveyden menetystä. Ihmiset reagoivat menetykseen surulla. Surulla ei tarkoiteta vain tiettyä tunnetta vaan kokonaisvaltaista prosessia. Suruun liittyy tunteita ja ajatuksia, fyysisiä tuntemuksia ja muutoksia käyttäytymisessä.

Mitä sairastuessaan menettää?

  • Itseluottamusta. Itseluottamus laskee, kun ei pysty samanlaisiin suorituksiin kuin aikaisemmin. Jos sairaudella on vaikutuksia ulkonäköön, se haavoittaa positiivista minäkuvaa.

  • Itsenäisyyttä. Avun vastaanottaminen voi tarkoittaa monelle itsenäisyyden menetystä. Itsenäisyyden menetys voi olla hetkellistä tai pysyvää ja se voi aiheuttaa menetyksen kokemuksia arjessa ja tulevaisuuden suunnitelmissa.

  • Tutun elämäntavan. Arjen sujumisen näkökulmasta tutun elämäntavan, kuten harrastuksen, menetys voi joskus tuntua vähäiseltä, mutta sillä voi olla sairastuneelle suuri merkitys. Esimerkiksi se, että ei enää pysty tekemään käsitöitä, voi tarkoittaa tärkeimmän rentoutumiskeinon menetystä.

  • Totutun sosiaalisen elämän. Sairastumisella voi olla vaikutuksia ihmissuhteisiin tai mahdollisuuksiin osallistua.

Surulle pitää olla tilaa

Tunteiden ilmaisu on tärkeää sekä psyykkiselle että fyysiselle terveydelle. Surussa jokainen käyttää omia selviytymiskeinojaan ja löytää voimavaransa.

Vertaistuki voi olla juuri se, missä tulee kuulluksi ja ymmärretyksi ja uusi identiteetti voi vahvistua.

Päivitetty 24.5.2019