Eturauhassyövän riskitekijät

Eturauhassyöpään sairastutaan keskimäärin 70 vuoden iässä, ja ikä onkin tärkein yksittäinen riskitekijä.

Ikä

Eturauhassyöpään sairastutaan keskimäärin 70 vuoden iässä, ja ikä onkin tärkein yksittäinen riskitekijä. Eturauhassyöpää esiintyy hyvin harvoin alle 40-vuotiailla miehillä.

Perimä

Sukutausta on toinen merkittävä eturauhassyövän riskitekijä. Noin 5–10 prosentilla eturauhassyöpäpotilaista arvioidaan olevan perimänsä pohjalta alttius sairastua eturauhassyöpään. Merkkejä mahdollisesta periytyvästä eturauhassyöpäalttiudesta suvussa ovat eturauhassyövän esiintyminen usealla lähisukulaisella (enemmän kuin 3 tapausta) tai keskimääräistä varhaisempi sairastumisikä (alle 55 vuotta). Eturauhassyövän esiintyminen kahdella lähisukulaisella (isällä tai veljillä) nostaa eturauhassyöpäriskin kaksin- tai kolminkertaiseksi, erityisesti jos sukulaisten eturauhassyöpä on todettu keskimääräistä nuoremmalla iällä 40–60-vuotiaana. Myös rintasyövän esiintyminen lähisuvun naisilla ja erityisesti periytyvää rintasyöpäalttiutta aiheuttavan BRCA2-geenin kantajuus lisäävät eturauhassyöpäriskiä. Geenitestausta eturauhassyöpäalttiuden testaukseen ei vielä ole kliinisessä käytössä, koska alttiuteen vaikuttavat perintötekijät näyttävät vaihtelevan suuresti suvusta toiseen.

Muita tekijöitä

Eturauhassyövän syitä ei tämänhetkisen tiedon mukaan täysin tunneta, mutta tiedetään, että testosteronilla eli miessukupuolihormonilla on syövän synnyssä ja kasvussa keskeinen merkitys. Myös ravintotekijöillä on arvioitu olevan merkitystä eturauhassyövän synnyssä. Esimerkiksi punaisen lihan runsas käyttö ja runsasenerginen ruokavalio näyttäisivät lisäävän eturauhassyöpäriskiä ja kasvispitoinen ruokavalio puolestaan näyttäisi vähentävän eturauhassyövän riskiä.

eturauhassyövän riskitekijät

Kyllä

Päivitetty  6.7.2022