Siirry sivun sisältöön

Rintasyöpäleikkaus

Rintasyövän leikkaus suunnitellaan ottaen huomioon kasvaimen laajuus, rinnan koko ja potilaan toiveet. Leikkaus tehdään joko päiväkirurgisena tai sairaalassa ollaan yön yli.

Ennen kuin terveyskeskuslääkäri, työterveyslääkäri tai yksityislääkäri lähettää potilaan leikkaukseen, tulee hänellä olla käytössään tulokset mammografiasta, rintojen ja kainaloiden ultraäänitutkimuksesta sekä kasvaimesta otetusta paksuneulanäytteestä.

Kun lähete saapuu rintarauhaskirurgian yksikköön, ylilääkäri tai hänen nimeämänsä erikoislääkäri antaa siinä olevien tietojen perusteella toimintaohjeet.

Tämän jälkeen potilaalle ilmoitetaan ensimmäisen poliklinikkakäynnin ajankohta, mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset sekä alustava leikkausaika. Joissakin sairaaloissa rintasyöpähoitaja soittaa potilaalle, toisissa sairaaloissa potilas saa nämä tiedot kirjeitse. Lisätutkimus voi olla esimerkiksi rintojen magneettikuvaus, vartalon tietokonekuvaus tai uusi neulanäyte rinnasta tai kainalosta.

Poliklinikkakäynnillä kirurgi tutkii rinnat ja tekee leikkaussuunnitelman potilaan toiveet huomioon ottaen. Kirurgin tapaamisen jälkeen potilas tapaa rintasyöpähoitajan tai vastaanoton sairaanhoitajan. Hänen kanssaan kerrataan tarvittaessa vielä leikkaukseen liittyvät asiat. Puhutaan rintasyövän mahdollisista jatkohoidoista syövänhoitoyksikössä ja keskustellaan syövän vaikutuksesta elämään, esimerkiksi perheeseen, työhön, harrastuksiin ja toimeentuloon. Vastaanotolla potilaalla olisi hyvä olla joku läheinen mukanaan. Yleensä syöpään sairastuminen hämmentää ja ahdistaa, jolloin runsaan tiedon vastaanottaminen on tavallista haastavampaa.

Leikkausajan saavat potilaat käyvät ensikäynnin yhteydessä anestesialääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla, jossa käydään läpi nukutuksen kannalta oleelliset asiat. Tällöin potilaan kanssa keskustellaan nukutuksesta sekä tarkistetaan lääkitys ja esitiedot, mitataan verenpaine, tarkistetaan mahdolliset laboratoriokokeiden vastaukset sekä ohjelmoidaan tarvittaessa anestesialääkärin pyytämiä lisätutkimuksia.

Joissakin sairaaloissa ei käydä erikseen anestesialääkärin tai sairaanhoitajan luona, vaan asia hoidetaan puhelimitse.

Mikäli ultraäänitutkimuksessa ei ole todettu viitettä etäpesäkkeistä kainalon imusolmukkeissa, selvitetään kainalon imusolmukkeiden tilanne vielä vartijasolmuketutkimuksella. Silloin leikkausta edeltävästi tehdään vartijasolmuketutkimukseen liittyvä imusolmukekuvaus. Tähän on varattava aikaa useampi tunti.

Mikäli kainalon imusolmukkeissa on todettu etäpesäke, ei vartijasolmuketutkimusta tehdä, vaan kainalo tyhjennetään mahdollisimman tarkkaan rasvasta ja imusolmukkeista.

Potilas tulee sairaalaan leikkauspäivän aamuna. Leikkaus tehdään tavallisesti nukutuksessa eli yleisanestesiassa. Rinnan säästävän leikkauksen jälkeen potilas voi kotiutua jo samana päivänä, mikäli muu terveydentila ja leikkauspäivän vointi sen sallivat. Tällöin potilaalla pitää kotiin lähtiessään olla aikuinen saattaja, joka on myös paikalla ensimmäisen leikkauksen jälkeisen yön. Päätös päiväkirurgisesta toimenpiteestä tehdään ensimmäisellä poliklinikkakäynnillä. Muuten potilas on sairaalassa leikkauksen jälkeen tavallisimmin yhden yön.

Kotiutumisen yhteydessä potilaalle annetaan toimenpiteen mukaiset kotihoito-ohjeet, sairauslomatodistus, tarvittavat reseptit sekä jälkitarkastusaika. Samoin annetaan yhteystiedot osastolle sekä informaatio mihin ottaa yhteyttä, jos epäilee esim. haavaongelmia. Sairausloman pituus on leikkauksen laajuudesta riippuen 2–5 viikkoa, kuitenkin yleensä ainakin jälkitarkastukseen asti. Fysioterapeutti antaa suulliset ja kirjalliset ohjeet.

Haavoissa on tavallisesti itsestään sulavat ompeleet. Suihkuun saa mennä normaalisti vuorokauden kuluttua leikkauksesta. Sen sijaan saunaan, kylpyyn ja uimaan saa mennä vasta jälkitarkastuksen jälkeen.

Jälkitarkastus on noin 2–4 viikon kuluttua leikkauksesta.

Ennen jälkitarkastusta potilaan tilanne on yleensä käsitelty moniammatillisessa kokouksessa, johon osallistuvat kirurgit, syöpälääkäri, röntgenlääkäri, patologi ja rintasyöpähoitaja. Kokouksessa arvioidaan tehdyn syöpäleikkauksen riittävyys ja tehdään alustava liitännäishoitosuositus.

Jälkitarkastuksessa tarkistetaan potilaan vointi ja haavojen paraneminen. Potilaalle kerrotaan, oliko tehty leikkaus laajuudeltaan riittävä. Lisäksi käydään läpi patologian tutkimustulokset, jotka koskevat muun muassa kasvaimen kokoa ja ominaisuuksia, kuten hormonireseptorimäärityksiä, jakautumisnopeutta ja HER2-statusta, sekä imusolmukkeiden tilaa. Potilaalle kerrotaan myös alustava liitännäishoitosuositus.

Kirurginen yksikkö huolehtii potilaista ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin siihen saakka, kunnes potilas on tullut ensimmäiselle vastaanotolle syövänhoitoyksikköön.

Noin neljän viikon sisällä leikkauksesta potilas tapaa syöpälääkärin. Syöpälääkäri kertoo potilaalle tarkemmin, mitä liitännäishoitoja hänelle suositellaan, mitkä ovat hoitojen odotettavissa olevat hyödyt ja haittavaikutukset sekä hoitojakson keston. Lopullinen hoitopäätös tehdään yhdessä potilaan kanssa.

Paikallisesti edennyt rintasyöpä

Jos rintasyövän leikkaushoito ei ole toteamisvaiheessa mahdollinen kasvaimen koon tai syövän imusolmukelevinneisyyden vuoksi, aloitetaan hoito ns. neoadjuvanttihoidolla, eli lääkehoito annetaan ennen leikkausta. Tavoitteena on pienentää kasvaimen kokoa tai tautimassaa niin, että voitaisiin edetä leikkaushoitoon.

Iäkkäät tai monisairaat rintasyöpäpotilaat

Iäkkään rintasyöpäpotilaan leikkaushoito toteutetaan useimmiten samaan tapaan kuin nuorempienkin. Leikkausmenetelmän valinnassa kuitenkin huomioidaan potilaan perussairaudet ja yleiskunto ja luonnollisesti myös potilaan oma toive. Siksi leikkaus saattaa olla tavanomaista pienempi. Mikäli yleiskunto on kovin huono, leikkauksesta saatetaan luopua kokonaan ja hoitaa syöpää lääke- tai sädehoidolla tai molemmilla.

Milloin rintasyöpä vaatii uusintaleikkauksen?

Joskus potilaalle tehty rintaa säästävä leikkaus osoittautuu riittämättömäksi liian pienten tervekudosmarginaalien vuoksi. Tuolloin rinnasta joudutaan poistamaan lisää kudosta tai rinta voidaan joutua poistamaan kokonaan. Kainalon vartijasolmukkeesta saattaa joskus löytyä patologian tarkassa, päiviä leikkauksen jälkeen valmistuvassa tutkimuksessa etäpesäke, joka on suurempi kuin leikkaustilanteessa arvioitiin. Tällöin harkitaan kainalon tyhjentämistä uudessa leikkauksessa.

Päivitetty 11.7.2022