Siirry sivun sisältöön

Hidaskasvuisen lymfooman aktiiviseuranta

Osa lymfoomista kasvaa hitaasti, ei aiheuta oireita eikä toteamishetkellä uhkaa terveyttä. Näitä lymfoomia kutsutaan hidaskasvuisiksi.

Oireetonta hidaskasvuista lymfoomaa voidaan seurata aktiivisesti ilman varsinaisten syöpähoitojen aloitusta.

Aktiiviseurannalla pyritään välttämään tarpeetonta, mahdollisesti haittavaikutuksia aiheuttavaa hoitoa tilanteessa, jossa siitä arvioidaan olevan enemmän haittaa kuin hyötyä. Näin voidaan myös säästää hoitovaihtoehtoja tilanteisiin, joissa hoitoihin täytyy edetä taudin aiheuttaessa oireita tai sen uhatessa terveyttä. Pitkäaikaisennusteessa ei ole eroa sen mukaan, aloitetaanko hoito heti taudin toteamisvaiheessa vai vasta taudin edetessä aktiiviseurannan aikana.

Aktiiviseurannan tavoitteena on kohdistaa hoito oikea-aikaisesti. Aktiiviseuranta ei tarkoita sitä, ettei näin seurattavaan lymfoomaan olisi tarjolla hoitoa, eikä sitä, että tauti olisi edennyt niin pitkälle, ettei sitä voida hoitaa. Aktiiviseurantaa ei myöskään suositella säästösyistä.

Aktiivisen seurannan aikana vointia seurataan säännöllisesti mahdollisten uusien oireiden ja yleisvoinnin muutosten varalta. Seuranta sisältää kontaktin lääkäriin joko puhelimitse tai vastaanotolla, veriarvojen seurannan ja myös kuvantamistutkimuksia. On mahdollista, ettei hoitoa tarvitse aloittaa useaan vuoteen. Jos potilaan vointi kuitenkin huononee seurannan aikana, suositellaan olemaan yhteydessä poliklinikan sairaanhoitajaan aikaistetun arvion tekemiseksi.

Päivitetty 27.5.2024