Hidaskasvuisen lymfooman aktiiviseuranta

Osa lymfoomista kasvaa hitaasti, ei aiheuta oireita eikä toteamishetkellä uhkaa terveyttä. Näitä lymfoomia kutsutaan hidaskasvuisiksi.

Mikäli sinulla todetaan oireeton hidaskasvuinen lymfooma, voidaan sinulle suositella aktiivista seurantaa.

Aktiiviseurannalla pyritään välttämään tarpeetonta, mahdollisesti haittavaikutuksia aiheuttavaa hoitoa tilanteessa, jossa siitä arvioidaan olevan sinulle enemmän haittaa kuin hyötyä. Näin voidaan myös säästää hoitovaihtoehtoja tilanteisiin, joissa hoitoihin täytyy edetä taudin aiheuttaessa oireita tai sen uhatessa terveyttä. Pitkäaikaisennusteessa ei ole eroa sen mukaan, aloitetaanko hoito heti taudin toteamisvaiheessa vai vasta taudin edetessä aktiiviseurannan aikana.

Aktiiviseurannan tavoitteena on kohdistaa hoito oikea-aikaisesti. Aktiiviseuranta ei tarkoita sitä, ettei näin seurattavaan lymfoomaasi olisi tarjolla hoitoa, eikä sitä, että tautisi olisi edennyt niin pitkälle, ettei sitä voida hoitaa. Aktiiviseurantaa ei myöskään suositella säästösyistä.

Aktiivisen seurannan aikana vointiasi seurataan säännöllisesti mahdollisten uusien oireiden ja yleisvoinnin muutosten varalta. Seuranta sisältää kontaktin lääkäriin joko puhelimitse tai vastaanotolla, veriarvojen seurannan ja myös kuvantamistutkimuksia. On mahdollista, ettei hoitoa tarvitse aloittaa useaan vuoteen. Jos vointisi kuitenkin huononee seurannan aikana, ole yhteydessä poliklinikan sairaanhoitajaan aikaistetun arvion tekemiseksi.

aktiiviseuranta; hidaskasvuinen lymfooma

Kyllä

Päivitetty  11.7.2022