Siirry sivun sisältöön

Miten kivessyöpä luokitellaan?

Kivessyövät luokitellaan seminoomiin ja ei-seminoomiin. Ei-seminoomiin kuuluu joukko erilaisia itusolutuumoreita ja ne ovat usein sekatuumoreita, joissa on erilaisia solukomponentteja.

Kiveskasvaimista yli 90% on itusolukasvaimia. Itusolukasvaimet ovat sikiöaikaisen ituradan soluista peräisin olevia, yleensä sukupuolirauhasten kasvaimia. Kiveksen itusolukasvaimet jaetaan kahteen ryhmään riippuen siitä, syntyvätkö ne itusolukasvaimen esiasteen pohjalta vai eivät. Esiastesolun pohjalta syntyvät itusolukasvaimet jaetaan seminoomiin tai ei-seminoomiin.

Kiveskasvaimista noin 50 prosenttia on seminoomia.

Ei-seminoomat ovat kirjava joukko kasvaimia

Ei-seminoomiin kuuluu monenlaisia itusolukasvaimia:

  • embryonaalinen karsinooma

  • ruskuaispussikasvaimet

  • teratoomat

  • koriokarsinooma eli istukkasyöpä

  • spermatosyyttiset kasvaimet

Embryonaalinen karsinooma on ei-seminoomista tavallisin. Teratoomat ovat vähemmän pahanlaatuisia kuin muut kivessyövät. Koriokarsinooma eli istukkasyöpä on kivessyövistä harvinaisin ja aggressiivisin. Noin 70 prosentissa ei-seminoomista kasvain koostuu useammasta eri komponentista ja noin 30 prosentissa on mukana myös seminoomaa. Jos kasvaimessa on sekä seminoomaa että ei-seminoomaa, sitä pidetään ei-seminoomana.

Patologin lausunto (PAD)

Patologin lausunnossa mainitaan kasvaimen histologisen tyypin lisäksi kasvaimen sijainti ja koko, ulottuuko kasvain kiveksen lähirakenteisiin, kasvaako syöpäsolut veri- tai imuteihin, tai onko näytteessä esiastemuutoksia. Sekatuumoreiden kaikki komponentit kuvataan lausunnossa.

Päivitetty 1.8.2022