Eturauhassyövän ennusteeseen vaikuttavat tekijät

Levinneisyysasteen ja diagnoosivaiheen PSA-arvon lisäksi eturauhassyövän ennusteeseen vaikuttaa merkittävästi syöpäsolujen solukuva eli erilaistumisaste.

Syöpäsolujen solukuva eli erilaistumisaste voidaan arvioida eturauhasen näytepaloista patologin mikroskooppitutkimuksella. Vastaus annetaan yleensä Gleasonin luokituksen mukaisesti kahden näytteissä yleisimmin esiintyvän solukuvan perusteella. Luokitus tapahtuu asteikolla 3–5, jossa 3 on ei-aggressiivinen ja 5 on aggressiivisin. Kun kahden yleisimmän (tai näytepaloissa yleisimmän ja aggressiivisimman) alueen solukuvan pisteet lasketaan yhteen, saadaan Gleason-pisteiden summa.

Esimerkiksi:

  • 3 + 3 = 6 kuvaa hyvin erilaistunutta eli ei-aggressiivista syöpää.
  • Luokat 3 + 4 = 7 ja 4 + 3 = 7 kuvaavat keskiaggressiivista eli kohtalaisesti erilaistunutta syöpää.
  • Summapisteet 8–10 puolestaan kuvaavat aggressiivista eli huonosti erilaistunutta syöpää.

Uudessa Gleason-pisteiden summaan perustuvassa ryhmittelyssä eturauhassyövät jaetaan viiteen ryhmään:

  • Ryhmä 1: Gleason-pisteiden summa ≤ 6 (3 + 3)
  • Ryhmä 2: Gleason 3 + 4 = 7
  • Ryhmä 3: Gleason 4 + 3 = 7
  • Ryhmä 4: Gleason-pisteiden summa 8 (4 + 4, 3 + 5 tai 5 + 3)
  • Ryhmä 5: Gleason-pisteiden summa 9 tai 10

Levinneisyyden, PSA:n ja solukuvan perusteella eturauhassyöpä voidaan jakaa kolmeen ennusteluokkaan: vähäisen etenemisriskin, kohtalaisen etenemisriskin ja korkean etenemisriskin syöpiin. Tämä luokitteluarvio vaikuttaa taudin hoidon ja seurannan suunnitteluun.

Eturauhassyövät ovat etenemis- ja leviämisriskeiltään erilaisia

Pienen riskin ryhmä:

Kliininen T1–T2a, N0, M0 ja Gleasonin pisteet < 7 ja PSA-pitoisuus < 10 µg/l

Kohtalaisen riskin ryhmä:

T2b tai Gleasonin pisteet 7 (3 + 4) tai PSA-pitoisuus 10–20 µg/l

Suuren riskin ryhmä:

T2c, kliininen T3a tai Gleasonin pisteet 7 (4 + 3) tai 8–10 tai PSA-pitoisuus > 20 µg/l

Erittäin suuren riskin ryhmä:

Kliininen T3b–T4 tai mikä tahansa T-luokka, N1

solukuva; gleason luokitus; gleason pisteet; levinneisyysaste

Kyllä

Päivitetty  6.7.2022