Gå till sidans innehåll

Stöd till personer som insjuknat i ögonmelanom

Insjuknande i cancer innebär ofta en förändring som påverkar olika områden i livet. Det finns information, stöd och hjälp att tillgå för personer som insjuknat i ögonmelanom samt för deras närstående.

Behovet av stöd är individuellt

När diagnosen ögonmelanom har fastställts, reagerar människor på olika sätt på informationen de får och de kommande behandlingarna. Oro väcks för hur närstående ska reagera och hur man själv ska orka gå vidare.

Överlevare är den som orkar igenom de dagar som getts. Ibland kan den som insjuknat behöva andras omvårdnad och stöd, medan hen andra gånger behöver ensamhet och avstånd för att klargöra sina egna känslor och tankar. Det är viktigt att ge den som insjuknat tid för sig själv och möjlighet att ta emot hjälp när hen behöver den.

Den som har insjuknat i ögonmelanom har alltid möjlighet att kontakta den egna vårdande ögonenheten.

Stöd som sjukhuset erbjuder

Psykolog

Diagnosticeringen av ögonmelanom och vårdprocessen som börjar efter den påverkar ofta livssituationen på ett övergripande sätt. Patienten kan känna osäkerhet, ha frågor och oroa sig. Den psykiska reaktionen kan vara kraftig till exempel i form av växlingar i känslolivet eller stämningsläget. Det kan även förekomma ändringar i sömnkvaliteten till följd av stress förknippad med insjuknandet.

Utöver stödet från de närstående, kan det vara till hjälp att samtala med en professionell. Vid HUS:s poliklinik för ögontumörer i Helsingfors arbetar en psykolog, som den insjuknade konfidentiellt kan gå igenom situationen med och tillsammans fundera över sätt att stödja det psykiska välbefinnandet.

Psykologen får man kontakt med via vårdpersonalen.

Socialarbetare

Socialarbetaren råder den insjuknade i frågor som rör den sociala tryggheten och rehabiliteringen. Socialarbetare får man kontakt med via vårdpersonalen.

Uppdaterad 23.8.2023