Gå till sidans innehåll

Kontaktlinser för barn

Små barn kan använda kontaktlinser av medicinska skäl, till exempel för behandling av medfödd starr eller ett kraftigt avvikande brytningsfel på ögonen, för att barnets syn ska utvecklas. I dessa fall uppnår man med kontaktlinser en bättre optisk korrigering än med glasögon.

Kontaktlinser tillverkas av både hårt och mjukt material. Kontaktlinserna som rekommenderas för barn är ofta hydrogel- eller silikonhydrogellinser, som är av mjukt material.

Den första provningen av kontaktlinser och handledningen av föräldrar görs vanligtvis på sjukhus. Därefter ansvarar föräldrarna själva för underhållet av sitt barns kontaktlinser samt insättning och uttagning av kontaktlinserna från ögat.

Användningen av kontaktlinser kräver i början övning, men med tiden blir de lättare att använda och de blir en del av vardagen. En ren och hel kontaktlins skadar inte barnets öga.

 • Kontrollera att bytet av kontaktlinser sker i en snygg och ren omgivning.

 • Tvätta dina händer med tvål och torka dem noggrant med en ren handduk som inte luddar innan du hanterar kontaktlinserna.

 • Kontrollera att linsen är åt rätt håll.

 • Håll barnet hårt i famnen eller på skötbordet så att barnet hålls orörligt. I början behövs ofta två personer för insättningen av kontaktlins.

 • Ta kontaktlinsen på spetsen av ditt finger eller böj kanterna på kontaktlinsen inåt mellan fingrarna med ett lätt pincettgrepp.

 • Öppna ögonlocken genom att dra det övre ögonlocket mot ögonbrynet och det nedre ögonlocket mot kinden. Placera kontaktlinsen på ögat genom att låta det glida först under det övre ögonlocket eller genom att trycka den lätt på ögats yta.

 • Tvätta och torka dina händer noggrant.

 • Spädbarn: Placera dina båda tummar försiktigt i roten av ögonfransarna på det övre och nedre ögonlocket och dra tummarna mot varandra. Så får man lättast ut kontaktlinsen.

 • Stora barn: Öppna ögonlocken genom att dra det övre ögonlocket mot ögonbrynet och det nedre ögonlocket mot kinden. Ta tag i kontaktlinsen med pekfingret och tummen på den ena handen, ta ut linsen från ögat med ett lätt pincettgrepp.

 • Tvätta och torka dina händer noggrant innan du rör kontaktlinsen.

 • Tvätta alltid kontaktlinsen innan du lägger den i kontaktlinsfodralet.

 • Placera kontaktlinsen i din handflata och droppa kontaktlinsvätska på den.

 • Gnid kontaktlinsen lätt mot din handflata och skölj den till slut med kontaktlinsvätska.

 • Placera ny vätska i kontaktlinsfodralet och placera din kontaktlins i fodralet. Kontaktlinsen blir ren efter att den varit i vätskan under den erforderliga tiden. Härefter är kontaktlinserna färdiga för nästa användningstillfälle.

 • Rengör det tomma kontaktlinsfodralet med kontaktlinsvätska efter varje användningstillfälle och låt den torka öppen.

 • Vanligt kranvatten får inte användas för rengöring eller förvaring av kontaktlinser. Använd endast en rengöringsvätska som är avsedd för kontaktlinser.

 • Simning med kontaktlinser i ögonen rekommenderas inte.

 • Det är bra om naglarna hos den som hanterar kontaktlinserna är korta och trubbiga så att de inte skadar kontaktlinsen.

Uppdaterad 27.11.2019