Gå till sidans innehåll

Svullet ögonlock

Ögonlocket på ett litet barn svullnar till följd av irritation lättare och kraftigare än hos en vuxen. Läs när man ska kontakta sjuk- och hälsovårdspersonal på grund av skadan.

Därefter har ofta förekommande orsaker till svullnad av ögonlocken hos barn och ungdomar beskrivits. Andra möjliga orsaker till svullna ögonlock beskrivs också nedan.

Ögonlocken kan svälla på grund av en allergisk reaktion. De allergiska ögonsymtomen är ofta kopplade till pollensäsong eller exponering för allergener (såsom djur).

Andra symtom på allergisk ögoninflammation kan vara klåda i ögonen, rinnande ögon, röda ögon, ljuskänslighet och eventuellt en ljus sekretion av var.

Ett insektstick kan också få ögonlocken att svälla.

En bindhinneinflammation som vanligtvis förekommer i anknytning till en förkylning kallas också för en vanlig ögoninflammation och kan orsaka svullna ögonlock. En bindhinneinflammation är ofta kopplad till tydligt gulaktigt varande ögon. Ögonlocken kan vara igenklistrade på morgonen på grund av varet.

Övriga symtom är röd bindhinna, en känsla av skräp och sveda i ögat.

Skräp i ögat kan orsaka att ögonlocket svullnar. De vanligaste främmande föremålen som hamnar i ögat är sandkorn, växtdelar eller insekter.

Förutom känslan av skräp är de övriga symtomen en skärande känsla i ögat, rinnande ögon, rodnad och ljuskänslighet.

Till följd av en igentäppning av en talgkörtel i ögonlocket och en lokal inflammation kan det bildas en vagel, det vill säga hordeolum. En inflammation i vageln kan medföra i början tryckkänslighet i ögonlocket och smärta eller kan synas i ögonlockskanten som en röd, liten och smärtsam knöl.

När den inkapslas bildas det en chalazion av vageln. En inflammerad chalazion kan spricka och då kan det komma från ögat en riklig mängd av gulaktigt sekret. Ibland är sekretet blodblandat.

Om chalazionen spricker är det en ofarlig händelse.

En chalazion kan också uppkomma utan inflammationsskedet och vara fullständigt symtomfri.

Hemangiom (smultronmärke) är den vanligaste godartade tumören med anknytning till blodkärl i spädbarnsåldern. Hemangiom förekommer ofta hos barn under 1 år. Hemangiom kan medföra att ögonlocken svullnar.

Ögonlocksinflammation

En röd och hettande ögonlocksinflammation tyder på en bakteriell inflammation, det vill säga blefarit, särskilt om den är kopplad till feber och symtom på infektion i andningsvägarna såsom hosta och snuva.

Inflammation i ögongloben

Feber, svårigheter att röra på ögat och ögat trycks utåt förutsätter en brådskande vårdbedömning. Det kan vara frågan om en bakteriell inflammation i ögongloben, det vill säga orbital cellulit som kräver omedelbar sjukhusvård.

Tårkörtelinflammation

Tårkörtelinflammation är ovanlig. Den medför svullnad, smärta och rodnad i trakten av tårkörteln. Ibland kan tårvätskan som utsöndras från körteln vara varig. Tårkörteln är placerad i övre kanten av ögat.

Dermoidcysta

I området kring barnets ögonlock kan också förekomma en så kallad dermoidcysta som är en ärtliknande knöl på den nedre sidan om ögonbrynen.

Uppdaterad 28.11.2019