Gå till sidans innehåll

Behandling av efterstarr

Att följa upp sjukdomsutvecklingen hör inte till den offentliga hälsovården. Efterstarr kräver inte alltid behandling. Om efterstarren avlägsnas, görs det nästan alltid med laser.

Efterstarr kräver ingen behandling om förändringarna endast är lindriga eller om patientens vardagsliv inte påverkas nämnvärt. Efterstarr kan ibland försvåra uppföljningen och behandlingen av andra ögonsjukdomar, varför behandling av efterstarr kan rekommenderas redan i ett tidigare skede.

Den enda behandlingen av efterstarr som orsakar besvär är avlägsnande av den. Avlägsnandet görs nästan alltid med laser.

Laserbehandling

Laserbehandling tar några minuter och är smärtfri

Vid ingreppet görs ett snitt med laser i den grumliga kapselpåsen. Inför ingreppet bedövas ögat och pupillen utvidgas med droppar. Ingreppet görs i sittande ställning med hjälp av mikroskop. Laserbehandling tar några minuter och är smärtfri. Laserbehandlingen kan orsaka övergående ljuskänslighet.

Det är förbjudet att köra bil efter en laserbehandling

På grund av utvidgning av pupillen är det förbjudet att köra bil efter ingreppet och ögonen kan vara ljuskänsliga, så vid fint väder kan det vara en bra idé att ta med ett par solglasögon.

Man kan kontakta den vårdande ögonenheten

Efter ingreppet förekommer det vanligtvis inga symptom i ögat, men det kan kännas ömt och i synfältet kan det synas svävande mörka flagor. Om du upplever starkare symptom i ögat, ska du kontakta din vårdande ögonenhet.

Egenvård

Det finns idag inte någon behandling som förhindrar utvecklingen av efterstarr. Efter en starroperation är det viktigt att följa de anvisningar om eftervård som den vårdande enheten har gett efter starroperationen.

Uppdaterad 17.8.2023