Gå till sidans innehåll

Efterstarr

​​Med efterstarr avses grumlingar som efter en starroperation dyker upp bakom den konstgjorda linsen. Enligt studier förekommer efterstarr hos 2–20 procent av starropererade patienter. Efterstarr misstänks i det skede då det starropererade ögats syn försämras gradvis. Efterstarr diagnosticeras med en smärtfri ögonundersökning.