Gå till sidans innehåll

Behandling av näthinneavlossning

När näthinnan lossnar från vävnaderna som den får näring av kan den inte längre förnimma ljus. Den delen av synfältet som motsvarar avlossningen förmörkas. Om näthinneavlossningen inte behandlas blir ögat blint.

Operationsbehandling

Näthinneavlossning behandlas nästan alltid med operation. Syftet med operationen är att sätta näthinnan tillbaka i kontakt med ögats yttersta skikt och stänga igen eventuella näthinnehål som har orsakat avlossningen. På det här sättet strävar man både efter att återställa synen till en så bra nivå som möjligt och att förhindra att avlossningen uppstår på nytt.

I väntan på operationen bör patienten undvika att röra på sig i onödan för att förhindra att avlossningen ökar. Det finns skäl att hålla huvudet i ett läge där tyngdkraften mer trycker näthinnan på plats än drar loss den. Vilket läge som är lämplig beror på var på näthinnan rupturen har uppstått. Råd om detta ger den vårdande ögonläkaren eller ögonskötaren.

Merparten av näthinneavlossningarna kan fästas på nytt med en eller flera operationer. Synfältet förbättras vanligtvis till sitt ursprungliga tillstånd, men synskärpan kan förbli nedsatt.

Ingreppet utförs vanligtvis under lokalbedövning och varar i 1–2 timmar. Under ingreppet ges vid behov även lugnande läkemedel.

Utskrivningen sker vanligtvis dagen efter ingreppet, men ibland krävs sjukhusvård under flera dagar.

Operationstekniken väljs individuellt. Valet påverkas bland annat av hur stor avlossningen är, hålens placering samt tidigare ögonsjukdomar och -ingrepp.

Det viktigaste vid alla näthinneavlossningsoperationer är att stänga igen hålen som uppstått på näthinnan. Kanterna på hålen eller rupturerna trycks på ett eller annat sätt tillbaka i kontakt med ögats yttersta skikt och runt rupturerna skapas ärr antingen med laser eller frysning. Detta ärr förhindrar vätskan från att flöda in under näthinnan.

Genast efter operationen är synen på ögat tämligen dålig. Synen återvänder gradvis och den slutliga läkningen kan ta flera månader. Också glasögonstyrkan kan ändras.

Behovet av nya glasögon och nya styrkor kan bedömas cirka tre månader efter ingreppet. Detta sker under efterkontrollen på den egna ögonläkarmottagningen.

Noggranna anvisningar för egenvård ges av den vårdande enheten. Efter ingreppet måste man följa vissa specialanvisningar och begränsningar. Patienten bör gå på de postoperativa kontrollerna i enlighet med planen.

Lägesbehandling

Efter operationen ordineras patienten ofta lägesbehandling i några dagar. Lägesbehandling är en lika viktig del av behandlingen som själva operationen.

Syftet med lägesbehandling är att styra tyngdkraften eller gasupphöjningen till att så effektivt som möjligt trycka näthinnehålet mot ögats yttersta skikt. Läget beror på placeringen av hålet och lägesbehandlingen varar sällan längre än en vecka. Lägesbehandling kan även genomföras hemma och är inte ett hinder för lugn motionering, så länge huvudet hålls i det anvisade läget.

Gaspåfyllning

Om gas har sprutats in i ögat under operationen, ges separata anvisningar om det på den vårdande enheten. Så länge gasen finns i ögat, ser man inte ordentligt med det. Vätske- och gasgränsen kan synas som en horisontell gräns, som med tiden långsamt förflyttas nedåt. Slutligen bryts gasen upp i små bubblor, som syns nere i synfältet. Så länge det finns ens lite gas i ögat är det förbjudet att flygaä.

Kontroller

Det opererade ögat kontrolleras regelbundet. Också efter lyckade operationer läker ögonen på olika sätt. Ärrbildning kan skapas på näthinnan utan problem eller så kan näthinnan lossna på nytt. Ögats reaktionssätt går inte att förutspå. Därför är det viktigt att patienten går på de planerade kontrollerna och även följer upp ögats symptom själv.

Efter operationen ska kontakt tas om:

  • synen försämras

  • en orörlig skugga eller orörliga svarta prickar sprids i synfältet

  • rodnaden, smärtan och varandet i ögat ökar.

Hur märker man om näthinnan har lossnat på nytt?

Synen försämras och det kan dyka upp en skugga i synfältet igen. Det suddiga området som orsakas av gasfyllningen försvinner nedåt i synfältet och ovanför det borde det finnas ett område där synen är bättre. Om det på detta område med bättre syn dyker upp en ny skugga, finns det skäl att kontakta den vårdande ögonenheten.

Kan jag läsa och bära matkassar? Kan jag ge mig ut och motionera?

Du får läsa även under lägesbehandlingen, så länge du ser till att hålla det ordinerade läget. Att röra sig utanför hemmet och till exempel gå till affären bör du vänta med till efter lägesbehandlingen. När lägesbehandlingen är klar, kan du leva ditt liv normalt, men motion där du svettas ska du undvika under de två första veckorna. Det är bra att undvika simning i tre veckor.

Pupillen är fortfarande stor och det har gått tre dagar sedan operationen

Ögondroppar och bedövningsmedel som gör pupillerna större kan orsaka långvarigt förstorade pupiller. Ibland kan pupillen i samband med sjukdomen eller behandlingen även skadas så att den blir permanent större än normalt. Om en medelstor pupill i det opererade ögat förknippas med smärtor, huvudvärk eller illamående, finns det skäl att uppsöka den vårdande ögonenheten för bedömning.

Kan jag använda mina gamla glasögon? När ska jag skaffa nya glasögon?

Du kan använda dina gamla glasögon, de påverkar inte återhämtningen negativt även om de inte har rätt styrka. Operationen orsakar inte nödvändigtvis någon stor förändring i glasögonstyrkan. Behovet av nya glasögon kan bedömas till exempel vid efterkontrollen hos ögonläkaren, som vanligtvis sker cirka en månad efter operationen.

Får fuktgivande ögondroppar användas i det opererade ögat?

Användning av fuktgivande ögondroppar rekommenderas. Fuktgivande ögondroppar och ögondroppar som innehåller läkemedel ska ges med minst en halvtimmes mellanrum, så att läkemedlet inte sköljs bort.

Får jag köra bil?

Det är förbjudet att köra bil åtminstone så länge det i det opererade ögat finns gas som gör synfältet suddigt. Därefter beror körförmågan på det opererade ögats läkning och det andra ögats synförmåga. Den vårdande ögonläkaren kan ge individuell information om hur länge körförbudet gäller.

Jag blev ordinerad lägesbehandling i x dagar. Måste jag vara i det läget hela tiden?

Så mycket som möjligt, till exempel 50 minuter av varje timme. Det går bra att röra sig till köket för att äta och gå på toaletten hemma, men också då bör huvudet lutas i den ordinerade riktningen.

Uppdaterad 23.8.2023