Gå till sidans innehåll

Färgseende

I näthinnan i det normala ögat finns tre typer av tappar som reagerar på ljus av olika färg: Blått, grönt och rött. Spottceller gör det möjligt att skilja mellan alla olika färger och deras nyanser.

Medfödda missbildningar i färgseendet beror på utvecklingsstörningar i tapparna, medan missbildningar i färgseendet under livets gång är förknippade med ögonsjukdomar.

Vid en medfödd störning av färgseendet, ofta kallad färgblindhet, fungerar en eller flera typer av tappar bristfälligt, vilket medför svårigheter att skilja på färger. De vanligaste störningarna i färgseendet är ärftliga röd-grön- och grön-rödsvagheter, där den typ av tappar som skiljer sig från rött eller grönt ljus fungerar bristfälligt. Fullständig färgblindhet är möjlig, men sällsynt. Då upplevs det bara svart, vitt och olika nyanser av grått. Färgblindhet är ett permanent tillstånd och kan inte korrigeras.

Vissa yrken kräver normal färgseende, t.ex. yrkespiloter, fartygsdäcksmän, lokförare eller elektriker (starkström), och i vissa yrken kan avvikelser i färgseendet vara viktiga, t.ex. som målare, frisör, kosmetolog, grafisk formgivare, modedesigner eller elektriker (svagström). Synkraven i dessa yrken måste beaktas när man planerar ett yrkesval om en medfödd färgseende störning konstateras eller misstänks.

Ögonsjukdomars inverkan på färgseendet

Ögonsjukdomar kan leda till att färgseendet försämras långsamt eller plötsligt. Till exempel kan färgseendet förändras långsamt och kontrastkänsligheten försämras när grå starr utvecklas, vilket kan orsaka problem, särskilt i svaga ljusförhållanden. En gråstarrsoperation korrigerar denna situation och färgerna återfår sin ursprungliga ljusstyrka.

Färgseendestörningar kan också vara förknippade med näthinnesjukdomar i synfältet, såsom degenerativa sjukdomar i näthinnan, som ofta är ärftliga (t.ex. retinitis pigmentosa) eller som uppstår i synfältet med åldern (t.ex. åldersrelaterad makuladegeneration).

Sjukdomar som påverkar synnerven har en känslig inverkan på färgseendet. Vissa av dessa är ärftliga, t.ex. Lebers ärftliga optikusneurit, och andra är inte ärftliga, t.ex. optikusneurit. Cirkulationsstörningar eller skador kan också skada synnerven.

Färgseendestörningar kan också vara kopplade till biverkningar av olika läkemedel.

Uppdaterad 31.1.2023