Gå till sidans innehåll

Regnbågshinneinflammation (irit) hos barn

Regnbågshinneinflammation, det vill säga irit, eller uveit i bredare bemärkelse, hos barn är en långvarig, vanligtvis symtomfri inflammation i ögat. Den är ofta förknippad med barnreumatism.

Barnreumatism är ofta förknippad med regnbågshinneinflammation, vilket innebär att barn som insjuknar i barnreumatism går regelbundet på ögonundersökningar. Regnbågshinneinflammation kan även förekomma utan barnreumatism.

Regnbågshinneinflammation som börjat som barn fortsätter ofta ända upp i vuxen ålder. Om sjukdomen inte behandlas kan den leda till synnedsättning och till och med blindhet.

Regnbågshinneinflammation hos barn är ofta symtomfri, men ibland kan ögat vara rött och det kan förekomma ljusskygghet, känslighet för bländande ljus eller tårläckage. Inflammationen kan förekomma på båda eller bara ena ögat. Var och känsla av skräp i ögat hör inte till symtombilden.

Ärr på irisen som orsakar inflammationen kan göra pupillen liten och asymmetrisk. Synen kan försvagas på grund av grumling av hornhinnan som orsakas av inflammationen, starr, skador i ögonbottnen och glaukom i samband med förhöjt tryck i ögat.

Mikroskopisk undersökning av regnbågshinneinflammation (irit) hos ett barn.
Mikroskopisk undersökning av regnbågshinneinflammation (irit) hos ett barn.

Regnbågshinneinflammation (irit) följs upp regelbundet genom mikroskopundersökning av ögat som utförs av en ögonläkare.

Små inflammationsceller i ögats förkammare är ett tecken på regnbågshinneinflammation. De kan endast fastställas med mikroskopundersökning av ögat. Det är också viktigt att undersöka och följa upp ögats andra delar, synskärpan och ögontrycket.

Behandling av regnbågshinneinflammation kräver att hela familjen är engagerad. Uppföljningen och behandlingen av regnbågshinneinflammation fortsätter i allmänhet under hela barndomen.

Behandlingen av regnbågshinneinflammation hos barn inleds vanligtvis med ögondroppar som innehåller kortison och ibland med kortisontabletter som intas via munnen. Behandlingen kompletteras ofta med ögondroppar som vidgar pupillerna och som förhindrar ärrbildning på iris.

En del barn behöver utöver dropparna även reumamedicin antingen i form av tabletter som tas via munnen, läkemedel som injiceras under huden eller droppbehandling.

En läkemedelsbehandling som inleds i tid och tillämpas regelbundet och som kan begränsa inflammationen eller helt motverka den minskar risken för nedsatt syn.

Uppdaterad 20.11.2019