Gå till sidans innehåll

Intraokulära födelsemärken

Intraokulära födelsemärken kan förekomma på den i ögat synliga regnbågshinnan samt i ögonbotten, varpå man inte kan upptäcka dem själv.

Godartad intraokulär pigmentfläck

En pigmentfläck på ögats synliga regnbågshinna och dolda ögonbotten, det vill säga i åderhinnan, har samma karaktär som pigmentfläckar på huden, som alla har. Pigmentfläckar i ögat förekommer hos cirka en av tjugo européer. Merparten av dessa blir synliga redan i barndomen. Det är inte fråga om en ögonsjukdom.

Ibland degenereras pigmentcellskiktet i näthinnan ovanpå födelsemärken i ögonbotten med tiden, vilket kan orsaka suddig syn eller förvrängning av raka linjer. I dessa fall är behandlingen individuell.

Intraokulära pigmentfläckar följs upp regelbundet

En pigmentfläck i ögat kan ibland förändras till ett melanom. Cirka 1 av 500 intraokulära pigmentfläckar börjar under livets gång växa och kan förändras till melanom, vanligtvis efter 45-årsåldern. Med anledning av detta ska alla pigmentfläckar i ögonbotten följas upp regelbundet.

Man kan inte själv se ögonbotten och det är inte heller lätt för allmänläkare. När en pigmentfläck upptäcks, sker den fortsatta uppföljningen därför genom att på hemorten söka sig till ögonhälsoundersökning hos specialläkare i ögonsjukdomar med två års mellanrum om man är under 45 år gammal och varje år om man är äldre än 45 år. Mycket små pigmentfläckar kan man efter övervägande följa upp mer sällan än så. Läkaren tar vanligtvis ett foto på pigmentfläcken som fläcken senare kan jämföras mot.

Man känner till att vissa särdrag i pigmentfläckens utseende och läge i ögonbotten pekar på tillväxt som ögonläkaren kan upptäcka. Då är risken större för att fläcken ska ändras till elakartad. Till och med upptäckten av ett enda särdrag är skäl nog för att skicka patienten till undersökning och ofta också på fortsatt uppföljning på sjukhus.

Av alla personer som har en pigmentfläck i ögonbotten får 99,8 procent aldrig några symptom eller synbesvär.

Uppdaterad 23.8.2023