Gå till sidans innehåll

Vanliga frågor om starr

Läs svaren på de vanligaste frågorna som ställs särskilt efter starroperationer.

Känsla av skräp och att det skaver i ögat är vanligt efter en starroperation

Efter en starroperation är det mycket vanligt att det känns som att man har skräp och att det skaver i ögat. Symtomet är ofarligt och känns vanligtvis som värst direkt efter operationen, men kan fortsätta i till och med några veckor efter ingreppet.

Symtomet beror på det lilla snittet som under operationen görs i ögats yta och som läker av sig själv. Dessutom torkar ögats yta något i samband med operationen.

Symtomen kan lindras

Symtomet ger sig vanligen av sig självt med tiden. Du kan lindra symtomet genom att använda fuktande ögondroppar, -gel och -salva utan konserveringsmedel. Fuktande preparat finns att köpa receptfritt på apotek och man kan använda dem med 1-4 timmars mellanrum, allt efter hur symtomet ter sig. Fuktande preparat kan man inte använda för mycket av och användningen försämrar inte operationens slutresultat.

Ofarliga symtom

De svävande ljusa och gråaktiga prickar och flagor som efter operationen kan synas i synfältet är ofarliga. De beror på glaskroppen inuti ögat. Dessa grumlingar av glaskroppen syns vanligtvis tydligare i starkt ljus och mot ljus bakgrund. Grumlingar i glaskroppen syns vanligtvis mer när starr som påverkat synen opereras bort.

Symptom som kräver kontakt med den vårdande ögonenheten

Om du samtidigt ser ljusblixtar i ögat, svarta flagor i synfältet eller om det i synfältet finns ett område där du inte ser alls, ska du under samma dag kontakta din vårdande ögonenhet.

Ofarliga symtom

I samband med operationen sätts en konstgjord lins in i ögat och dess kantdel bryter ljus på ett annat sätt än dess mittendel. Särskilt i dunkelt ljus kan detta orsaka att man ser ljusbågar runt lampor. Symtomet är ofarligt.

Symptom som kräver kontakt med den vårdande ögonenheten

Om du samtidigt upplever kraftiga smärtor, försämrad syn eller mår allmänt illa, ska du kontakta din vårdande ögonenhet.

Omedelbar kontakt med den vårdande ögonenheten

Om följande symtom förekommer i det opererade ögat, bör man omedelbart kontakta den vårdande ögonenheten:

  • kraftig smärta i det opererade ögat

  • synen blir suddig

  • ett område försvinner helt från synfältet.

Kontakt med den vårdande ögonenheten inom ett dygn

Om följande symtom förekommer i det opererade ögat, bör man kontakta den vårdande ögonenheten inom ett dygn från att symtomen visat sig:

  • ljusblixtar eller svarta prickar i det operarade ögat

  • flagor i synfältet

Vanliga och ofarliga ögonsymtom

Vanliga och tillika ofarliga ögon- och synsymtom efter en operation är en känsla av att ha skräp eller att det skaver i ögat. Du kan lindra symtomet genom att använda fuktande ögondroppar, -gel och -salva.

Direkt efter operationen kan pupillen vara utvidgad, synen kan vara suddig och växlande, du kan ha ett blåmärke på ögat och det kan komma några droppar blodblandad tårvätska. Även dessa symtom är ofarliga.

Efter starroperationen behövs ny styrka på glasögonen

Vid en normal starroperation sätts en enkelslipad konstgjord lins in i ögat med vilken patienten efter en operation ser utan glasögon vanligtvis antingen på långt eller nära håll. För att se på andra avstånd behöver patienten glasögon.

Före operationen ser patienten oftast inte ordentligt med sina befintliga glasögon, utan glasstyrkan bör uppdateras efter operationen. Bedömning av ny styrka på glasögonen rekommenderas tidigast en månad efter operationen.

Synen och ögats brytningsförmåga kan variera efter en operation. Bedömning av ny styrka på glasögonen rekommenderas tidigast en månad efter operationen.

När synen och ögats brytningsförmåga ändras med en operation tar det tid innan man vänjer sig vid den nya synen. Längden på körförbudet bestäms individuellt, men utgångspunkten är att bil får man köra först när ögat har läkt efter operationen, synen har förbättrats till en nivå som motsvarar körkortskriterierna och att eventuella glasögon som behövs vid bilkörning används.

Patienten avråds från att resa under konvalescenstiden. Att flyga är tillåtet när ögat har läkt tillräckligt efter operationen, vilket vanligtvis tar från några dagar till en månad.

Det är inte tillåtet att komma till operation när man är sjuk. Alla infektioner är ett hinder för utförande av icke-brådskande operationer. Inflammationsrisken i samband med operationen är förhöjd särskilt vid hosta, snuva och infektioner i de övre luftvägarna. Om du blir sjuk före operationen måste du kontakta din vårdande ögonenhet.

Uppdaterad 10.8.2023