Gå till sidans innehåll

Symtom på glaukom

Glaukom kan vara symptomfritt väldigt länge och är därför en lömsk sjukdom. Det finns många olika typer av glaukom och de klassificeras i två huvudgrupper: öppenvinkelglaukom och trångvinkelglaukom.

Öppenvinkelglaukom är symptomfri länge

Eftersom öppenvinkelglaukom, med undantag av sjukdomens slutskede, är symptomfri upptäcks den vanligtvis i samband med en rutinmässig ögonundersökning. Orsaken till sjukdomen är okänd. Ett förhöjt ögontryck ökar risken för insjuknande i glaukom.

Trångvinkelglaukom med symptom

Till skillnad från öppenvinkelglaukom blir det vid trångvinkelglaukom totalstopp i kammarvattenflödet på grund av den trånga kammarvinkeln. Ett ögontryck som snabbt stiger mycket högt (över 50 mmHg*) orsakar kraftiga smärtor, illamående, röda ögon, försämrad syn och det kan dyka upp färgringar runt lampor. Patienten bör utan dröjsmål uppsöka läkarvård.

*mmHg = millimeter kvicksilver

Uppdaterad 14.2.2023