Gå till sidans innehåll

Laserbehandling av glaukom

Laserbehandling kan användas vid behandling av patienter med såväl öppenvinkelglaukom som trångvinkelglaukom. Laserbehandling är ett snabbt och smärtfritt ingrepp.

Öppenvinkelglaukom

Patienter som lider av öppenvinkelglaukom kan behandlas med laserbehandling av kammarvinkeln, som förbättrar utflödet av vätska inne i ögat. Laserbehandlingens positiva effekt på ögontrycket kan ses efter cirka 1–2 månader efter behandlingen, då ögontrycket kontrolleras. Effekten av laserbehandlingen kan vara i några månader och upp till flera år.

Trångvinkelglaukom

Vid trångvinkelglaukom gör man med hjälp av en laserstråle ett eller flera små hål i irisen för att förbättra ögats vätskecirkulation. Målet är att sänka ögontrycket samt förebygga att det stiger igen. Ibland utförs ingreppet i förebyggande syfte om kammarvinklarna konstateras vara trånga, även om patienten inte uppvisar symptom.

Laseringrepp

Under behandlingen bedövas ögat med ögondroppar och en lins sätts på ögats yta. Under behandlingen förnimmer patienterna korta, starka ljusglimtar. Behandlingen ger inte upphov till någon egentlig smärta, men en del kan få en nypande känsla. Behandlingen varar i några minuter. Under behandlingen måste huvudet hållas stilla. Skötaren stödjer huvudet eller så stöds huvudet med ett huvudband. Under behandlingen är det viktigt att blicken riktas på en punkt enligt anvisningar.

Efter en behandling

Ögat är ljuskänsligt en stund, vilket beror på det starka ljuset. Behandlingen ger inte upphov till några begränsningar. Om du upplever svåra smärtor i ögat eller någonting annat avvikande kan du vid behov kontakta vårdenheten.

Uppdaterad 10.8.2023