Gå till sidans innehåll

Ögonbottensjukdomar

Ögonbottensjukdomar är ovanliga. De kan utvecklas bland annat till följd av inflammationer, tumörer eller autoimmunsjukdomar.

Ögat ligger i ögonhålan, vars bakre del utgörs av skelettkonstruktioner och den främre delen försluts av en tät bindvävskonstruktion.

Ögonhålssjukdomar är ovanliga. De kan utvecklas bland annat till följd av inflammationer, tumörer eller autoimmunsjukdomar.

Symptom

Symptomen kan bestå av:

  • att ögat skjuts framåt

  • att ögat smärtar när det rör sig

  • dubbelseende

  • kraftig svullnad och rodnad på ögonlocken.

Behandling

Tillståndet kan utvecklas akut eller gradvis.

I en akut situation är det viktigt att kontakta sjukvården för att utreda den bakomliggande orsaken, särskilt om synskärpan har försämrats I sjukdomstillstånd som utvecklas gradvis är det vanligt att man utreder orsaken till symptomet med laboratorie- och diagnostiska undersökningar och vid behov tas en biopsi.

Uppdaterad 23.8.2023