Gå till sidans innehåll

När ska jag kontakta ögonläkare på grund av skelning?

Ibland kräver skelning undersökning av ögonläkare. Hur brådskande det är beror på symptomen och hur plötsligt de har visat sig.

Till ögonläkare med barn

Finland har ett effektivt och fungerande rådgivningssystem, som vid behov hänvisar barnet till undersökning av ögonläkare. Om man misstänker skelning hos barnet finns det skäl att barnet åtminstone en gång undersöks av ögonläkare. En avvikande huvudställning kan bero på skelning.

Skelning hos barn ska följas upp tillräckligt ofta, eftersom skelning hos barn kan vara relaterat till amblyopi, det vill säga funktionell synnedsättning.

Till ögonläkare som vuxen

Hos vuxna med skelning blir det nödvändigt med undersökning och behandling om skelningen orsakar besvär. Skelningen kan orsaka följande symptom:

  • påfrestade ögon

  • huvudvärk

  • dubbelseende

  • hoppande rader vid läsning eller

  • benägenhet att luta huvudet.

Även socialt störande skelning går ofta att behandla.

Uppdaterad 20.9.2019