Gå till sidans innehåll

Vad är ögonmelanom?

Med ögonmelanom avses cancer i melanocyter som bildas på bindhinnan på ögonytan eller intraokulärt i åderhinnan. Typen som förekommer i åderhinnan är den vanligaste. Andra ställen i ögat som melanom förekommer i är regnbågshinnan och strålkroppen.

Ovanlig ögonsjukdom

Melanom, det vill säga cancer i melanocyter, är en cancertyp som får sin början i cellerna som bildar melanocyter, det vill säga färgpigmentet melanin.

I Finland upptäcks årligen 65-75 nya fall av ögonmelanom. På grund av dess ovanlighet har behandlingen av ögonmelanom nationellt centrerats till HUS:s poliklinik för ögontumörer i Helsingfors.

Orsakerna till melanom i åderhinnan är ännu inte kända. Cirka 15 procent av patienterna har tidigare haft pigmentfläck i ögat, cirka 2 procent har ärftlig sjukdomskänslighet (BAP1-syndromet för predisposition för cancer) och 1 procent har medfött olikfärgade ögon (melanocytos).

Möjliga symptom på melanom i åderhinnan

Symptom på melanom i åderhinnan kan inkludera försämrad synskärpa, bildförvrängning och synfältsbortfall om näthinnan lossnar som en följd av att tumören växer. Vanligtvis förekommer ingen rodnad, smärta eller värk. Ibland kan symptom med svarta prickar eller blixtrande synstörningar förekomma. Dessa symptom är vanliga symptom på funktionsstörning i ögat och är inga direkta indikationer på melanom i åderhinnan. När man upplever symptom finns det skäl att söka sig till ögonläkare för att utreda orsaken till dem. Huruvida symptom förekommer beror på tumörens placering. I kanten av ögonbotten kan tumören hinna växa sig ganska stor innan man upptäcker symptom på den.

Behandling av melanom i åderhinnan

Den vanligaste behandlingsformen av melanom i åderhinnan är strålplattebehandling. Andra möjliga behandlingsalternativ är värmelaserbehandling samt att operera bort ögat. Numera opereras ett öga bort endast sällan.

Det är ovanligt med melanom på regnbågshinnan. Tumörer på regnbågshinnan är vanligtvis små. Förändringen syns med blotta ögat som ett mörkare område eller en prick på regnbågshinnan. Tumören är enkel att följa upp till exempel med hjälp av fotografier. Melanom på regnbågshinnan växer vanligtvis långsamt och skickar sällan metastaser. Behandlingen består vanligtvis av operation, där tumörområdet avlägsnas kirurgiskt under lokalbedövning, eller strålplattebehandling.

Det är ovanligt med melanom på strålkroppen. Melanom på strålkroppen behandlas oftast med strålplattebehandling. Ibland kan melanom på strålkroppen avlägsnas med operation, som sker under narkos.

Uppdaterad 23.8.2023