Gå till sidans innehåll

Behandling av starr

Att följa upp sjukdomsutvecklingen hör inte till den offentliga hälsovården. Starr kräver inte alltid behandling. Om starroperation krävs är det vanligtvis ett snabbt och smärtfritt ingrepp.

Nationella behandlingskriterier för starr

Starr kräver ingen behandling om starrförändringarna är lindriga eller om patientens vardagsliv inte påverkas nämnvärt av sjukdomen. Starr kan ibland försvåra uppföljningen och behandlingen av andra ögonsjukdomar, varför behandling av starr kan rekommenderas redan i ett tidigare skede.

Den enda behandlingen av starr som orsakar besvär är operation. I Finland har man fastställt nationella kriterier för i vilket skede starroperation rekommenderas.

Egenvård av starr

Det finns idag inte någon behandling som förhindrar utvecklingen av starr.

Faktorer som ökar risken för starr ska i mån av möjlighet undvikas. Man bör använda skyddsglasögon i situationer där det finns en ökad risk för ögonskador, till exempel när man spelar bandy och squash, använder skjutvapen eller fyrverkerier samt vid bearbetning av exempelvis metall. Rökning och för stora mängder av alkohol bör undvikas och ögonen skyddas mot solsken.

Vid en starroperation avlägsnas den grumliga linsen från ögat och ersätts med en konstgjord lins. Den konstgjorda linsen väljs individuellt för varje patient baserat på mätningar gjorda på förhand.

I Finland utförs årligen tiotusentals starroperationer både inom den offentliga och privata sektorn. Större delen av operationerna utförs med hjälp av ultraljudsteknik via ett litet snitt i ögonytan. Operationen utförs med patienten i liggande läge och ögat hålls öppet med hjälp av ögonlockshållare.

Starroperationen är vanligtvis ett snabbt och smärtfritt ingrepp

En normal starroperation är smärtfri och merparten av operationerna utförs under lokalbedövning. Bedövningsmetoderna består av ytbedövning av ögat och bedövning intill ögongloben. I undantagsfall kan man överväga att utföra operationen under narkos. Bedövningsmetoden väljs alltid individuellt för patienten.Operationen är dagkirurgisk, vilket innebär att patienten får gå hem redan samma dag. Längden på sjukskrivningen beror på patientens arbetsbild och varierar vanligtvis mellan en vecka och en månad.

Risken för komplikationer i samband med operationen är förhållandevis liten och riskbedömningengörs alltid individuellt för varje patient. Risken för komplikationer påverkas av bland annat andra ögonsjukdomar, ögats uppbyggnad, tidigare ögonskador och andra, tidigare utförda ögonoperationer.

Efter operationen måste patienten använda ögondroppar hemma enligt separata anvisningar, ibland kan användningen av droppar inledas redan före operationen. Under konvalescenstiden efter operationen är det förbjudet att bada bastu, simma, använda ögonmakeup, gnugga ögonen och anstränga sig tungt. En lyckad eftervård är mycket viktig för slutresultatet.

Synen börjar vanligtvis klarna upp under de närmaste dagarna efter operationen. Känslan av skräp i ögat och lindrig sveda är vanliga, men ofarliga symptom efter operationen. Symptomen kan lindras med fuktande ögondroppar utan konserveringsmedel som finns att köpa receptfritt på apotek. Efter operationen måste glasögonen bytas ut mot ny styrka.

Man kan kontakta den vårdande ögonenheten

Om synen efter operationen inte börjar klarna som förväntat, om synen försämras eller om ögat börjar värka kraftigt eller något annat alarmerande symptom förekommer, ska den vårdande ögonenheten kontaktas.

Uppdaterad 10.8.2023