Gå till sidans innehåll

Uppföljning av glaukom

Uppföljningen av glaukom är individuell. I uppföljningen är det viktigaste glaukompatientens ögontryck och uppföljningen av behandlingens effekt.

Individuell uppföljnings- och vårdplan

Glaukomdiagnosen baseras på olika ögonundersökningar och resultaten av dem. Baserat på resultaten upprättas en individuell, skriftlig uppföljnings- och vårdplan för varje glaukompatient och den ges till patienten och till primärvårdsenheten.

För varje glaukompatient bestäms en idealisk ögontrycksnivå samt reaktionsnivå då vården vid behov ändras i enlighet med den på förhand upprättade planen. Målet med vården är ett ögontryck som inte ger upphov till skador och att konstaterade skador inte framskrider.

Vården av glaukom är i balans om skadorna inte framskrider i uppföljningen eller mycket långsamt i förhållande till den förväntade livslängden. Vid bestämning av undersökningar uppmärksammas dessutom glaukomets svårighetsgrad och andra ögonsjukdomar. I uppföljningen bedöms även vårdens och uppföljningens bieffekter samt engagemanget i vården.

Uppdaterad 10.8.2023