Gå till sidans innehåll

Hemangiom

Hemangiom (smultronmärke) är den vanligaste godartade tumören med anknytning till blodkärlen som förekommer i amningsåldern. Den vanligaste typen av hemangiom är infantilt hemangiom (IH).

Typiskt med en snabb tillväxtperiod

Hemangiom är tre gånger vanligare hos flickor än pojkar. Dess utlösande faktor är okänd. Infantilt hemangiom kan förekomma redan hos nyfödda, men vanligtvis förekommer det när bebisen är några veckor gammal. Typiskt för ett infantilt hemangiom är en snabb tillväxtperiod som varar cirka ett år. Efter detta börjar en längre krympningsperiod som varar fram till 12 års ålder. Hos hälften av patienterna försvinner hemangiomet helt före barnet fyllt 5 år. Hemangiom förekommer hos 5–10 procent av barn. Hos prematurfödda barn som väger under ett kilogram diagnosticeras hemangiom hos upp till 25 procent.

Kräver vanligtvis inte behandling

Över 90 procent av hemangiomfall kräver inte behandling, utan normal uppföljning på rådgivningen räcker. Med åldern minskar det infantliga hemangiomet så att det inte nödvändigtvis medför någon olägenhet, Största delen (60 %) av hemangiom förekommer på huvudet och halsen, normalt på huden eller den subkutana vävnaden.

Hemangiom i ögonområdet

Hemangiom i ögonvrån eller ögonhålan kräver undersökning hos ögonläkare och en bedömning av vårdbehovet. Hemangiom vid ögat kan göra intrång på ögats synaxel, förorsaka hängande ögonlock eller börja trycka på ögat så att brytningsförmågan betydligt förändras. Ett sådant hemangiom som stör synutvecklingen kräver behandling.

Läkemedelsbehandling

Den primära behandlingen är en betablockerare som tas via munnen. Läkemedelsbehandlingen inleds under övervakning på sjukhuset. Läkemedelsbehandlingen fortsätter ofta i 6 månader, ibland även längre.

Uppdaterad 20.11.2019