Gå till sidans innehåll

Uppföljning av skelning

Uppföljningen av skelning är individuell. Uppföljning på ögonläkarmottagning av skelning och synutvecklingen hos barn fortsätter upp till skolåldern, det vill säga till cirka 8–10 års ålder.

I många fall räcker det med uppföljning av skelningen

Alla typer av skelning behöver inte opereras och alla behöver inte heller glasögon. Ibland räcker det med enbart uppföljning och observation av individuella symptom.

Vikten av uppföljningen i behandlingen av skelningen betonas särskilt hos barnpatienter, oberoende av om det gäller tiden före eller efter operationen. Uppföljningsintervallet är individuellt och tätheten för uppföljningen bestäms av ögonläkaren. Barn som diagnosticerats med funktionell synnedsättning (amblyopi), det vill säga skelögdhet kräver tät uppföljning.

Uppföljning på ögonläkarmottagning av skelning och synutvecklingen hos barn fortsätter upp till skolåldern, det vill säga till cirka 8–10 års ålder.

Långvarig skelning hos vuxna kräver vanligtvis ingen uppföljning, såvida det inte är fråga om skelning som man planerar att behandla med operation.

Uppdaterad 20.9.2019