Gå till sidans innehåll

Starr hos barn

Starr avser grumling av ögats lins. Grumling av linsen förhindrar bildandet av en skarp bild på ögats näthinna och stör synutvecklingen hos barn. Starr kan vara ärftlig eller bero på en annan ögonsjukdom eller allmän sjukdom hos barnet.

Medfödd starr

Medfödd starr påverkar övergripande synutvecklingen hos barnet och kräver livslång uppföljning.

Storleken, läget och tätheten av det grumliga området på linsen avgör vårdbehovet och behandlingsformen. En grumlig lins som förhindrar synen eller dess utveckling avlägsnas genom operation. Barn opereras under narkos.

Ärftliga faktorer förorsakar starr hos barn i cirka hälften av fallen. Ärftligheten kan utredas genom gentest. Starr kan även vara en del av en omfattande ögonmissbildning eller ha ett samband med en inflammation eller en metabolisk sjukdom under graviditeten. Även en ögonskada eller kronisk ögoninflammation kan orsaka starr hos barn.

I Finlands hälso- och sjukvårdssystem screenas synfel hos barn i en granskning i samband med utskrivningen efter förlossningen (undersökning av röd reflex) och senare i undersökningar på rådgivningen. Ibland upptäcker föräldrarna gråhet i bebins pupillöppning. En sådan observation förutsätter omedelbar undersökning på rådgivningen eller hälsostationen.

Starr orsakar nedsatt syn och kan upptäckas i samband med utredningar av nedsatt synskärpa hos barn i lekåldern och skolelever. Då läkaren misstänker att barnet har starr skriver hen en remiss till den specialiserade sjukvården. Starr kan förekomma på ena eller båda ögonen hos barnet.

Behandling av starr hos barn beror på grumlingens svårighetsgrad. En liten grumling behöver nödvändigtvis inte behandlas. I vissa fall är glasögon och ocklusionsbehandling tillräcklig behandling.

Operationsbehandling

Starr som påverkar barnets syn och synutveckling behandlas genom operation. En grumlig lins avlägsnas och istället för den placeras i de flesta fallen en konstgjord lins. Medfödd starr strävar man efter att operera medan bebisen är under 3 månader gammal. I vissa fall kan medfödd starr opereras i ett senare skede.

Efter en starroperation måste patienten träna ögat att se. Detta innebär daglig ocklusionsbehandling upp till cirka 7 års ålder och användning av glasögon.

I Finland opereras starr hos barn på universitetssjukhusen och några av de största centralsjukhusen.

Uppdaterad 27.11.2019