Gå till sidans innehåll

Vad är åldersbetingad makuladegeneration?

Åldersbetingad makuladegeneration, det vill säga åldersbetingad degeneration av näthinnan, är en sjukdom som riktas till gula fläcken som försämrar till exempel närseendet samt förmågan att känna igen ansikten.

En frisk ögonbotten.

Det finns två typer av åldersrelaterad makuladegeneration

Det finns två typer av åldersrelaterad makuladegeneration: torr åldersrelaterad makuladegeneration och våt åldersrelaterad makuladegeneration. Cirka en tiondel av alla över 60 år och en tredjedel av alla över 80 år uppskattas lida av åldersrelaterad makuladegeneration. Mer än 80 procent av patienter med åldersrelaterad makuladegeneration har den torra typen.

Degenerationen är förknippad med åldrande

Den torra typen av åldersbetingad makuladegeneration framskrider långsamt, under flera år eller årtionden. Toxiner ansamlas på näthinnan och funktionen för celler som förnimmer syn försämras. Det finns ingen vård för den torra typen av åldersbetingad makuladegeneration.

Orsaken till åldersbetingad makuladegeneration är okänd, men dess viktigaste riskfaktorer är hög ålder, genetiska faktorer som ökar risken för sjukdomen, hjärt- och kärlsjukdomar samt rökning.

Svullnad och blödning i den våta typen av åldersbetingad makuladegeneration

Nybildning av blodkärl sker i ögonbotten

Den torra typen av åldersbetingad makuladegeneration kan förändras till den våta typen. I den våta typen av åldersbetingad makuladegeneration sker nybildning av sköra blodkärl i ögonbotten som läcker och orsakar svullnad och blödningar, varmed ögats synskärpa snabbt försämras.

Den våta typen av åldersbetingad makuladegeneration går att behandla

Framskridandet av den våta typen av åldersbetingad makuladegeneration kan förhindras eller bromsas med hjälp av injektioner i ögat, ljussensibiliseringsbehandling och laserbehandling. Eftersom sjukdomen försämrar synen snabbt bör den diagnosticeras och vården påbörjas i god tid.

Åldersbetingad makuladegeneration påverkar även körsynen och långt framskriden degeneration i båda ögonen kan leda till att man blir av med körkortet

Video om åldersbetingad makuladegeneration på finska

Uppdaterad 10.8.2023