Gå till sidans innehåll

Egenvård av glaukom

Den bästa egenvården för glaukom är regelbunden behandling med glaukomläkemedel. I början av behandlingen kan det hända att ögondropparna orsakar sveda och rodnad i ögonen. Dessa symptom lindras vanligtvis med tiden.

Det viktigaste är regelbunden användning av ögondroppar

Det är extremt viktigt att använda glaukomläkemedel regelbundet. Många patienter låter bli att ta sina tryckdroppar, eftersom glaukom inte nödvändigtvis ger upphov till några symptom i det inledande skedet. I början kan dropparna ge upphov till sveda och rödhet i ögonen. Ofta lindras också dessa symptom med tiden.

Glaukompatienter efterfrågar ofta även egenvårdsmetoder som förbättrar utsikterna för sjukdomen, till exempel vilken effekt livsstil, vitaminer och antioxidanter har. Eftersom bevisföringen om alternativa behandlingar är bristfällig, ersätter de inte tillgängliga medicinska vårdåtgärder. Vissa behandlingar främjar glaukompatienters allmänna välbefinnande utan biverkningar.

Uppdaterad 10.8.2023