Gå till sidans innehåll

Ytcancer på bindhinnan

Ytcancer på bindhinnan är en ovanlig ögonsjukdom, som vanligtvis förekommer i medelåldern och senare. Solljus ger upphov till dess uppkomst.

I en tidigare normal bindhinna utvecklas vanligtvis ett rodnande och svullet område i kanten av ögats genomskinliga hornhinna. Området blir långsamt större och kan delvis växa ut över hornhinnan.

Ytcancer på bindhinnan är förstadium till skivepitelcancer på bindhinnan. Den begränsas dock ännu till ögats ytskikt och har inte förmågan att skicka metastaser.

Behandlingen av ytcancer på bindhinnan består av cytostatikaögondroppar. Uppföljningen fortsätter i cirka fem år efter behandlingen.

Uppdaterad 23.8.2023