Gå till sidans innehåll

Symptom, diagnosticering och uppföljning av Fuchs dystrofi

Symptom

Svårighetsgraden för sjukdomen varierar. I den lindriga sjukdomsformen kan man på hornhinnan konstatera ett bortfall av endotelceller, men hornhinnan är inte svullen och patienten har bra synskärpa. I dessa fall är patienten fullständigt symptomfri.

Om sjukdomen framskrider, kan synskärpan försvagas och bildkvaliteten kan bli suddigare eller mjölkig. Vanligtvis är synskärpan som sämst på morgonen och klarnar upp under dagen.

Vid svår Fuchs dystrofi är hornhinnan svullen och synskärpan märkbart dålig. Om det har bildats vätskeblåsor på hornhinnans yta kan patienten ha en skavande känsla och smärtor i ögat.

Diagnosticering

De första fynden kan vanligtvis konstateras vid en ögonläkarundersökning tidigast i 30–40-årsåldern. Sjukdomen kan framskrida långsamt under årens lopp, men alla patienter får inte besvärande symptom. Fuchs dystrofi förekommer i något större utsträckning bland kvinnor än män.

Uppföljning

Uppföljningen av Fuchs dystrofi beror på sjukdomens svårighetsgrad. Uppföljningen av symptomfria ögon kan ske i form av egen uppföljning och vid behov genom en hälsoundersökning på en läkarmottagning. I svårare situationer sker uppföljningen regelbundet på en läkarmottagning.

Uppdaterad 17.8.2023