Gå till sidans innehåll

Ultraljudsundersökning

Ultraljudsundersökning bygger på ekolodning. Vid undersökningen förs en givare ovanpå ögonlocket. Mellan givaren och huden används ett halt gel.

Ultraljud ger mer information när sikten till ögonbottnen blockeras

Med hjälp av ett ultraljudsinstrument kan man mäta ögats längd och undersöka ögats struktur när sikten till ögats inre blockeras på grund av till exempel blödning i ögat, gråstarr, grumlig hornhinna eller andra orsaker.

Genom undersökningen kan man bland annat fastställa eller utesluta näthinneavlossning eller tumör i näthinnan. Även ögonmusklerna kan undersökas med hjälp av ultraljud. Man kan även mäta hornhinnans tjocklek med ultraljud.

Uppdaterad 26.11.2019