Gå till sidans innehåll

Preeklampsi dvs. havandeskapsförgiftning och ögonsymtom

Preeklampsi, dvs. havandeskapsförgiftning, är ett tillstånd som är förknippat med högt blodtryck under graviditeten och som har konstaterats höra samman med problem med ögonhälsan och synrubbningar.

Synrubbningarna kan bestå av dimsyn, dubbelseende, sotregn i synfältet och olika grader av synfältsbortfall. Att bli blind är oerhört sällsynt.

Ögontrycket sjunker vanligtvis något under graviditeten, men förblir normalt i fall av preeklampsi. Preeklampsi kan vara förknippat med en ögonsjukdom där vätska ansamlas under näthinnan. Det finns också indikationer på att preeklampsi kan vara kopplat till senare utvecklade hjärt- och kärlsjukdomar, som kan orsaka strukturella förändringar i näthinnan.

Uppdaterad 11.4.2023