Gå till sidans innehåll

Medfödd stockning av tårkanalen

Typiskt för stockning av tårkanalen är att ögat rinner konstant inomhus och utomhus samt varar rikligt, men ögat är inte rött. Hos majoriteten bebisar öppnas tårkanalerna av sig själva.

Symtom på medfödd stockning av tårkanalen

Normalt sett öppnar sig tårkanalerna hos en bebis av sig själv, men tidpunkten varierar från individ till individ. Vanligtvis sker den slutgiltiga öppningen före ett års ålder.

Innan kanalen öppnar sig är tårvätskan förhindrad att transporteras bort från ögat, vilket leder till att ögat blir rinnigt och tårar rinner ner längs kinderna. De tårar som stannar kvar i ögat tjocknar och bildar klumpar när de blir inflammerade och kan fastna vid ögonfransarna.

Ögat slutar rinna och vara först när kanalen öppnas. Typiskt för stockning av tårkanalen är att ögat rinner konstant inomhus och utomhus samt varar rikligt, men ögat är inte rött. Ögonlockens hud kan irriteras av den ständiga fukten.

Det handlar inte om en ögoninfektion

I sig utgör inte en stockning av tårkanalen någon fara. Klumpning av tårar orsakar varken ögoninflammation eller smittar andra barn på daghemmet. En medfödd stockning av tårkanalen utgör inte heller något hot mot barnets synutveckling.

Tårar bildas i tårkörtlarna (1). Tårvätskan avlägsnas via tårpunkterna till tårkanalerna (2) och tårsäcken (3).

Tårar bildas i tårkörtlarna i ögonhålan (1). Därifrån sprids tårvätska för att skydda de synliga delarna av ögat. Tårvätskan avlägsnas via tårpunkterna till tårkanalerna (2) och därifrån till tårsäcken (3), och färdas därifrån till näsgångarna.

Tårvätskan som bildas i tårkörtlarna har i uppgift att hålla ögats yta fuktig och hal. Från ögats yta avlägsnas tårvätskan via tårkanalerna i den inre ögonvrån ner längs näsan.

  1. Fukta en bomullslapp med kranvatten.

  2. Torka ögat från den yttre till den inre ögonvrån.

  3. Upprepa vid behov med en ren lapp.

Börja trycka på tårsäcken nerifrån upp och fortsätt tills utsöndringen upphör (rengör vid behov). Efter detta, massera uppifrån ner några gånger.

Hos majoriteten bebisar öppnas tårkanalerna av sig själva, men om detta inte skett före bebisen är 8 månader, remitteras bebisen från rådgivningen till sjukhuset för öppning av tårvägarna, det vill säga till tårvägssondering. Tårvägarna öppnas under narkos.

Lämplig ålder för att öppna tårvägarna är 10–14 månader. Innan denna ålder rekommenderas inte ingreppet, eftersom stockade tårvägar tenderar öppna sig automatiskt och nersövning av bebisar under ett halvt år är förknippat med större risker. Däremot om stockningen dröjer över 2 år kan den förändra tårvägarnas struktur så att det är svårare att öppna dem.

Vad händer vid en tårvägssondering?

Vid en tårvägssondering öppnas tårkanalen med en trubbig nål. Genom att injicera färgmedel kan man kontrollera att vätskan passerar genom kanalen. Efter ingreppet används antibiotikadroppar för ögon i 3–5 dagar. Öppnandet av kanalen minskar symtomen snabbt.

Hos en liten del öppnar sig inte stockningen eller kanalen förstoppas på nytt till följd av ärrbildning. I detta fall kan sonderingen upprepas eller så placeras en slang i tårkanalen i 1–2 månader. Slangen hjälper att hålla tårkanalen öppen.

Uppdaterad 26.11.2019