Gå till sidans innehåll

Glaukom och graviditet

Behandlingen av glaukom under graviditeten planeras tillsammans med vårdenheten. Därför bör du berätta för din läkare så snart som möjligt om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Glaukom är en ögonsjukdom som, om den är progressiv och obehandlad, orsakar synfältsbortfall eller till och med leder till blindhet. Det är viktigt att en glaukompatient som blir gravid eller planerar att bli gravid diskuterar graviditeten med den behandlande läkaren så tidigt som möjligt så att en personlig vårdplan för graviditetstiden kan upprättas. Vårdplanen bör innehålla planer för medicinering och regelbunden uppföljning av ögontrycket och synfältet.

Under graviditeten är ögontrycket hos glaukompatienter vanligtvis stabilt, men i vissa fall kan det stiga. Glaukomrelaterade synfältsförändringar är mycket individuella och det går inte att förutsäga hur synfältsbortfallet fortskrider under graviditeten.

Glaukom kan behandlas med läkemedel under graviditeten. Det måste dock från fall till fall bedömas om nyttan av medicineringen för modern uppväger den eventuella skada som kan orsakas fostret. I vissa fall kan medicineringen minskas eller avslutas helt under graviditeten utan att glaukomet fortskrider. Om medicineringen avbryts eller minskas under graviditeten kan det vara möjligt att införa andra behandlingsalternativ, till exempel laser- och kirurgiska behandlingar.

Uppdaterad 11.4.2023