Gå till sidans innehåll

Undersökning av färgseende och mörkeradaption

Färgseende kan testas med bildserier, på vilka personer med normalt färgseende kan urskilja bilder eller siffror. Vid test för mörkerseende kan man testa hur bra och snabbt ögat anpassar sig till mörker.

Undersökning av färgseendet

Färgseende kan testas med bildserier, på vilka personer med normalt färgseende kan urskilja bilder eller siffror. Bilderna är gjorda så att en person med defekt färgseende inte känner igen delar av bilderna eller identifierar dem fel. Färgseendedefektens natur kan undersökas närmare även med ett sorteringstest med färgknappar, där knappar i olika färger sorteras i ordning på basis av deras kulör. I detta test leder defekter i färgseendet till att testpersonen placerar knapparna i fler ordning. En tredje möjlighet är en anomaloskopundersökning, där personen som undersöks får se en kulör på en skärm och sedan ska justera kulören på en annan skärm så nära den första som möjligt.

Test för mörkerseende

Vid test för mörkerseende kan man testa hur bra och snabbt ögat anpassar sig till mörker. Ett normalt öga ser i mörker som bäst efter cirka 40 minuter. När man går från ljus till mörker vidgar sig pupillen genast, varvid ögat släpper in mera ljus. Det tar emellertid längre tid för näthinnan att vänja sig vid mörker och på grund av detta är mörkerseendet som bäst först efter 30–40 minuter.

Uppdaterad 26.11.2019