Gå till sidans innehåll

Undersökning av synbanorna (VEP-undersökning)

Syftet med undersökningen är att utreda synbanornas funktion. VEP står för Visual Evoked Potentials eller visuella reaktionspotentialer.

Vid VEP-undersökning mäts ändringen i den elektriska aktiviteten i hjärnan som synintryck ger upphov till, vilket ger information om hur synnerven och synbanorna fungerar.

Remiss till undersökningen kan ges på grund av misstanke om sjukdom i samband med synnerven, som ofta förknippas med en oförklarlig synnedsättning eller synfältsbortfall.

Ingreppets förlopp

Vid undersökningen placeras små elektroder på huvudet, vilka mäter den elektriska aktiviteten i hjärnan.

Den som undersöks sitter i ett mörklagt rum. Vardera ögat täcks i tur och ordning. Med det fria ögat tittar personen på ett blinkande schackbräde eller ett blinkande ljus. Undersökningen är smärtfri och varar cirka en timme.

Efter undersökningen

En läkare vid avdelningen för klinisk neurofysiologi ger ett undersökningsutlåtande som sänds till den avdelning eller poliklinik som begärt undersökningen.

Uppdaterad 26.11.2019