Gå till sidans innehåll

Kontrastfotografering av ögat

Kontrastfotografering av ögat ger mer information om tillståndet hos blodkärlen i ögat.

Kontrastfotografering ger viktig tilläggsinformation

Vid kontrastfotografering av ögat (FAG, dvs. fluoresceinangiografi och ICG, dvs. indocyaninangiografi) undersöks blodkärlens uppbyggnad och funktion. Vid kontrastfotografering injiceras via en kanyl i patientens arm färgämne i blodkärlen. Blodcirkulationen transporterar färgmedlet även ut i små blodkärl som inte nödvändigtvis syns i en klinisk undersökning. Vid undersökningen tas det en stor mängd bilder av ögonbottnen.

För kontraströntgen av ögonbottnen vidgas pupillerna så att bildkvaliteten är så bra som möjligt. Ögondroppar som vidgar pupillerna kan göra närseendet grumligt och försvaga körseendet. På grund av detta är det genast efter mottagningen säkrast att använda kollektivtrafik.

Förberedelser inför undersökningen

Du får äta och ta andra läkemedel normalt före undersökningen, med undantag av eventuella ögondroppar som minskar pupillerna. Du bör nämna om du har astma, hjärtfel, överkänslighet (bl.a. jod- eller färgämnesallergi) och eksem före undersökningen.

Det lönar sig att reservera 1–2 timmar för undersökningen. Med undantag av ett nålstick är undersökningen smärtfri. För en liten del patienter kan fluoresceinfärgämnet orsaka tillfälligt illamående.

Efter undersökningen

Färgämnet fluorescein som används i undersökningen lämnar kroppen via njurarna, vilket kan göra att urinen är mörk i några dygn. Huden och slemhinnorna kan vara lite gulaktiga några timmar. Olika blod- och urinprover kan vara otillförlitliga några dygn. Indocyaningrönt lämnar kroppen via levern och ger vanligtvis inte några eftersymptom.

Uppdaterad 26.11.2019